Att bli deprimerad under graviditeten

Depression under graviditeten

25242
Depression under graviditeten

Att hormonerna är i gungning under hela graviditeten och även efter förlossningen är ett välkänt faktum. En del kvinnor med s.k. normal känslighet för hormonella svängningar kan hantera förändringarna i humöret även om de naturligtvis stundvis känns väldigt jobbiga.

Andra kvinnor med högre känslighet för hormonrubbningar kan i värsta fall utveckla depression p.g.a. detta. Det talas relativt lite om graviditetsdepression. Förlossningsdepression har däremot blivit ett mer vedertaget begrepp på senare tid. Anledningen till att besvären inte uppmärksammas i samma utsträckning kan bero på att många kvinnor lider av skuldkänslor i samband med de depressiva känslorna och inte vågar tala öppet om sina våndor.

Depression under graviditeten

Graviditeten förväntas fylla kvinnan med outtömliga lyckokänslor och positiva förväntningar och det är fortfarande ganska tabu att känna motsatsen. Ibland känner mamman både glädje och tomhet på samma gång. Sådana motstridiga känslor kan vara svåra att förklara och acceptera.

Kvinnor som före graviditeten lidit av PMS, PMDD eller depression löper stor risk att drabbas av detsamma även under graviditeten. Om man i vanliga fall är lättpåverkad av hormonförändringar är det inte så konstigt att man påverkas lika mycket eller mer när man väntar barn. En graviditet och en förlossning är en omtumlande upplevelse både fysiskt och känslomässigt.

Detta i kombination med höga förväntningar på lycka både från sig själv och från omgivningen kan upplevas som förödande och svårhanterligt.

På mödravårdscentralen eller vårdcentralen finns hjälp att få. Tala med din barnmorska eller kurator, de finns där både för ditt blivande barns skull men även för dig som blivande förälder.

Även blivande pappor kan uppleva depression och ångest både under kvinnans graviditet och efteråt. Detta är om än mer tabubelagt och kanske ännu svårare att förklara för utomstående.

Pappan kan uppleva att han inte räcker till som stöd, han kan ha svårt att relatera till det blivande barnet i magen eller känna ångest inför de förändringar i livet han står inför.

Oavsett anledning och oberoende av vilken part som upplever dessa känslor är det viktigt att våga tala om dem för att kunna få hjälp i tid.

Att bli förälder är en stor förändring och innebär ett livslång åtagande där en ny liten människa är helt beroende av de vuxna som finns runtomkring. Det är därför av största vikt att de vuxna mår bra, både fysiskt och psykiskt.

Läs även: Förlossningsdepression  /  Baby blues

DELA
Föregående artikelTips för att lättare bli gravid
Nästa artikelGonorré