Genomsnittlig fosterlängd och vikt

46403
Fostrets längd och vikt

När man visar tabeller på fostrets vikt och längd är siffrorna bara ungefärliga och indikerar ett genomsnitt då tillväxttakten är väldigt olika tidigt i graviditeten. Den faktiska längden och vikten på just ditt barn kan variera kraftigt.

Fram till cirka 20 veckor mäts barnet från huvudet till rumpan då benen är böjda upp mot överkroppen under graviditetens första hälft och är därmed svåra att mäta. Under resten av graviditeten mäter man barnets längd från topp till häl.

 

Graviditetslängd      Längd (cm)     Vikt (g) 
                                               Huvud till rumpa
8 veckor 1.6 cm 1 gram
9 veckor 2.3 cm 2 gram
10 veckor 3.1 cm 4 gram
11 veckor 4.1 cm 7 gram
12 veckor 5.4 cm 14 gram
13 veckor 7.4 cm 23 gram
14 veckor 8.7 cm 43 gram
15 veckor 10.1 cm 70 gram
16 veckor 11.6 cm 100 gram
17 veckor 13 cm 140 gram
18 veckor 14.2 cm 190 gram
19 veckor 15.3 cm 240 gram
20 veckor 16.4 cm 300 gram
          Huvud till häl
20 veckor 25.6 cm 300 gram
21 veckor 26.7 cm 360 gram
22 veckor 27.8 cm 430 gram
23 veckor 28.9 cm 501 gram
24 veckor 30 cm 600 gram
25 veckor 34.6 cm 660 gram
26 veckor 35.6 cm 760 gram
27 veckor 36.6 cm 875 gram
28 veckor 37.6 cm 1005 gram
29 veckor 38.6 cm 1153 gram
30 veckor 39.9 cm 1319 gram
31 veckor 41.1 cm 1502 gram
32 veckor 42.4 cm 1702 gram
33 veckor 43.7 cm 1918 gram
34 veckor 45 cm 2146 gram
35 veckor 46.2 cm 2383 gram
36 veckor 47.4 cm 2622 gram
37 veckor 48.6 cm 2859 gram
38 veckor 49.8 cm 3083 gram
39 veckor 50.7 cm 3288 gram
40 veckor 51.2 cm 3462 gram
41 veckor 51.7 cm 3597 gram
42 veckor 51.5 cm 3685 gram