För tidig avlossning av moderkakan

För tidig avlossning av moderkakan

11787
Tidig avlossning av moderkakan

Ibland händer det att en del av eller hela moderkakan lossnar från livmoderväggen i förtid, d.v.s. innan barnet är fött. Detta är en ovanlig komplikation som oftast uppstår mot slutet av graviditet. Tillståndet är livshotande men det brukar gå bra för både mamman och barnet med hjälp av behandling.

Det som händer när moderkakan lossnar för tidigt är att fostret får mindre näring och syre samt att livmodern börjar blöda. Bakomliggande orsaker är vanligtvis havandeskapsförgiftning och förhöjt blodtryck. Lågt liggande moderkaka (Placenta Previa) och för tidig avlossning under tidigare graviditeter, samt flerbarnsbörd, rökning och graviditetsdiabetes ökar riskerna för att komplikationen ska uppstå.

Om man uppvisar symtom som tyder på för tidig avlossning av moderkakan, som t.ex. blödningar, kraftig sjukdomskänsla, smärtor och minskade fosterrörelser blir man inlagd på sjukhus och måste vanligtvis föda med akut kejsarsnitt. Tiden är knapp då syresättning till barnet minskar fort och mamman kan förlora mycket blod.

Ibland har endast en liten del av moderkakan lossnat och då avvaktar man under observation och i bästa fall avstannar blödningarna och ingen fara för fostret föreligger. I sådana fall får graviditeten fortsätta som vanligt.

Symptom på för tidig avlossning av moderkakan

Här har vi listat en del symtom på för tidig avlossning av moderkakan:

  • Mensliknande mörkfärgad blödning som ökar i intensitet
  • Spänd, hård och smärtsam livmoder
  • Minskade fosterrörelser
  • Tilltagande värkar
  • Kraftig sjukdomskänsla
  • Kallsvettighet och blekhet p.g.a. blodförlusten