3 säkra tecken på stundande förlossning

Tecken på förlossningsdags

77881
när kan jag bli gravid

Det kan vara svårt att veta när en förlossning är på gång, särskilt om du är förstföderska. Här är några tecken som tyder på att förlossningen ska börja.

1. Det vanligaste är att förlossningen startar med värkar som till en början kommer oregelbundet men efterhand tilltar i styrka.

En förlossningsvärk startar i toppen av livmodern och strålar ner mot ljumskarna och ut i korsryggen. I början gör de inte mer ont än de sammandragningar och förvärkar du upplevt tidigare och det kan vara svårt att veta om det verkligen är förlossningsvärkar.

När värkarna blir allt kraftigare och regelbundna, och inte verkar avstanna varken i kraft eller tidsintervall så är det förmodligen snart dags för förlossning.

Klocka dina värkar, både hur tätt de kommer och hur länge de håller i sig så kommer du se ett mönster alternativt en oregelbundenhet.

Ibland kan man få en liten blödning i samband med att livmoderhalsen börjar öppna sig. Kontakta alltid barnmorska eller förlossningsavdelningen om detta händer eftersom det kan finnas andra orsaker till blödningen.

Läs även: Hur känns förvärkar?

2. Förlossningen kan också starta med att vattnet går. För en av tio är detta startsignalen. Med andra ord är det till skillnad från vad många tror, inte det vanligaste och enda tecknet att invänta.

Ibland går inte vattnet av sig själv överhuvudtaget och barnmorskan får då under förlossningens gång sticka hål på livmoderhinnan, varpå fostervattnet rinner ut.

När vattnet går på det klassiska viset är det omöjligt att missa. Det rinner då ut, och luktar som en blandning mellan hav och tång och är genomskinligt, vitt eller svagt rosa.

Om färgen är gul eller grön betyder det att barnet bajsat i fostervattnet, något som normalt inte bör hända och tyder på att barnet har utsatts för någon påfrestning. I sådana fall behöver man stanna på sjukhuset tills man har fött då det kan behövas mer observation under förlossningen för att förhindra komplikationer.

En del kvinnor går och droppar fostervatten, om det gått små hål på fosterhinnan men den inte spruckit helt. Detta kan förväxlas med flytningar eller urinläckage. En barnmorska kan avgöra vilken typ av vätska det är.

3. Ett tredje tecken på förlossningens start är den lossningen av den s.k. slemproppen. Slemproppen är ett segt slem som sitter som en propp i livmoderhalsen. Den bildas kring den fjärde graviditetsveckan och fungerar som ett skydd mot bakterier som annars hade kunnat ta sig in till livmodern.

Proppen lossnar oftast i samband med värkarna, som mjukar upp och förkortar livmoderhalsen. Eftersom man inte alltid känner av de tidiga värkarna eller förväxlar de med vanliga sammandragningar eller kraftiga flytningar, som kan vara slemmiga, så märker man inte alltid att den slemproppen kommer ut.

När de kommer ut kan de se lite olika ut från person till person, men karaktäristiska drag är att det är en slemmig konsistens som skiljer sig från vanliga flytningar. Den kan vara rinnig eller fast och komma ut antingen successivt eller i en enda omgång.

Slemproppen kan stötas ut flera dagar eller veckor innan själva förlossningen, och är helt enkelt ett tecken på att det inte är långt kvar och att din kropp och ditt barn är redo.

Läs mer om slemproppen.