En graviditet kan avbrytas av sig själv genom att fostret stöts ut ur livmodern innan det vuxit färdigt.
En abort innebär att graviditeten avbryts, antingen medicinskt eller kirurgiskt.

POPULÄRT

Annons