Vad är karpaltunnelsyndrom?

karpaltunnelsyndrom

35126
karpaltunnelsyndrom

En av handens stora nerver leder tillsammans med senor, upp ifrån underarmen ner till handleden genom en tunnel, den så kallade Karpaltunneln.

Från och med sjätte graviditetsmånaden är Karpaltunnelsyndrom ett relativt vanligt besvär.

Under graviditeten kan det nämligen uppstå ett ökat tryck på den stora nerven på grund av att det samlas mer vätska i kroppens vävnader till följd av att kroppens vätskebalans påverkas av obalans i hormonerna.

Trycket på nerven orsakar störande symtom som domningar, stickningar och värk i fingrarna. Symtomen uppkommer särskilt nattetid eftersom man oftast sover med armen i horisontellt läge och handleden lätt neråtböjd vilket ger försämrad cirkulation och ökad svullnad i tunneln.

På dagtid kan Karpaltunnelsyndromet också vara besvärande i form av värk i handen upp mot armen, svullnad och stelhetskänsla, och ge en känsla av fumlighet och svaghet på grund av nedsatt känsel i fingrarna.

Tips för att lindra karpaltunnelsyndrom

Det finns en rad egenvårdstips man kan använda sig av för att motverka svullnad och lindra besvären:

  • Undvik att stå med hängande armar
  • Undvik varmvatten, som ger ökad svullnad
  • Bär inte tunga kassar eller annat som belastar.
  • Håll armbågs- och handleden så raka som möjligt både under arbete och i vila.
  • Undvik enformiga och upprepande handrörelser
  • Undvik att i alltför långa intervaller skriva, sticka eller andra fasthållande fingergrepp
  • Prova att sträcka armarna högt mot taket med sträckta armbågar och spreta med fingrarna. Dra sedan tillbaka armarna mot kroppen och knyt händerna lätt samtidigt. Upprepa 10 gånger varje timme.

För att lindra besvären nattetid då det är svårt att själv ha kontroll över kroppen, kan man använda handledsstöd alternativt linda handleden med elastisk binda för att undvika att handlederna böjer sig för mycket när man sover.

Man kan även få ett bandage som är utformat speciellt för att räta ut handleden och undvika tryck på nerven. I kombination med bandaget kan det också bli aktuellt med en så kallad ödemhandske, avsedd att minska svullnaden.

Besvären vid Karpaltunnelsyndrom försvinner i regel efter förlossningen.