Arbetsmiljöregler för dig som gravid

6137

Bara att vara gravid är påfrestande för både kropp och psyke. Nuförtiden är det mer regel än undantag att gravida kvinnor arbetar, ibland hela graviditeten igenom. Det är viktigt att arbetsplatsen främjar den fortsatta arbetsförmågan och att arbetsgivaren ser till att du inte utsätts för onödiga risker på din arbetsplats.

Din arbetsgivare är skyldig enligt arbetsmiljölagen att göra en individuell bedömning av din arbetsplats och arbetsmiljö så fort hen får kännedom om din graviditet.

Om det finns kända eller misstänkta risker som kan påverka graviditeten ska dina arbetsgivare anpassa arbetsplatsen för att det ska bli bra för dig. Det kan handla om stressframkallande buller, behov av lyfthjälpmedel, eller uteslutande av skadliga arbetsmoment.

Jobbar du nattetid har du rätt till en viloplats för psykisk och fysisk återhämtning om ditt jobb är krävande.

Det kan också bli aktuellt med en omplacering eller att du får andra arbetsuppgifter under en period.

Om det inte finns möjlighet till omplacering och du har ett fysiskt krävande jobb, eller det finns risker som inte går att undvika så kan du ha rätt till graviditetspenning från Försäkringskassan under delar av eller hela din arbetstid.

Skulle du inte ha rätt till graviditetspenning men ändå har svårt för att arbeta mot slutet av graviditeten kan du ta ut föräldrapenning redan innan förlossningen.

Vid svårigheter att få igenom förändringar på arbetsplatsen eller om du behöver mer information är det en god idé att antingen kontakta företagshälsovården, mödravårdscentralen eller Arbetsmiljöverket.