Testet omfattar 60 olika barnprodukter i jakt på farliga kemikalier. Glädjande nog hittades  inget att uppröras över, men frågan är om vi kan slå oss till ro med det.

Vi har skannat av stora delar av den europeiska marknaden efter babysaker som kan innehålla otillåtna kemikaliemängder. Arbetet har skett tillsammans med nio andra konsumenttidningar, bland annat den franska, tjeckiska och portugisiska.

– Vi har inte hittat något alarmerande, och är positivt överraskade. Vi har ändå ansträngt oss till det yttersta för att göra ett så utmanande test som möjligt, säger Sofia Börjeskog, testledare för projektet.

De allra minsta

Bakgrunden är att vi gång efter annan i våra tester av olika barnprodukter har hittat höga halter av hormonstörande och cancerogena ämnen, bland annat ftalater, flamskyddsmedel och PAH i bilbarnstolar, bärselar och barnvagnar. Våra samarbetspartners i organisationen International Consumer Research & Testing (ICRT) har funnit kemikalier i handtag på sparkcyklar och i mjuka plastleksaker, för att nämna några exempel.

– Vi vet att det cirkulerar oönskade kemikalier i barnprodukter, det har vi bevisat många gånger. Nu ville vi därför titta närmare på miljön kring de absolut känsligaste konsumenterna, de allra minsta barnen, säger Sofia Börjeskog.

Påverka lagstiftning

Fem produktgrupper har testats: pusselmattor, bodysar med tryck, babygym, blöjor och nappar. De har valts på grund av att de har hög exponeringsrisk för kemikalier. Faktorer som påverkar kan till exempel vara lång kontakttid med huden, sannolikheten att barnet stoppar produkten i munnen eller vilka material produktgruppen består av.

– En viss typ av material har större sannolikhet att innehålla oönskade kemikalier än andra, exempelvis mjuka plaster, säger Sofia Börjeskog.

Vi har handlat in produkterna med stor geografisk spridning i Sverige och andra länder inom EU. Genom djupgående kemikalieanalyser har vi letat efter sammanlagt 13 olika kemikalier och kemikaliegrupper. I praktiken innebär det att över 500 enskilda analyser har utförts.

– Det här testet är upplagt lite annorlunda: i stället för att testa en produktgrupp och utse bra köp, har vi gått ut brett och testat flera produktgrupper för att på så vis kunna påverka på EU-nivå där lagarna stiftas, säger Sofia Börjeskog.

Små mängder

Lite har vi ändå hittat. I sex av de fjorton testade pusselmattorna påvisades formamid och i en av napparna bisfenol A, dock i mängder långt under EU:s gränsvärden. Spår av formaldehyd, ftalater och PAH hittades också i de övriga produktgrupperna, men här handlar det om nivåer som knappt är mätbara.

– Även om resultaten denna gång inte är alarmerande visar vårt test samtidigt att det finns många produkter som är helt fria från de sökta kemikalierna. Sådana fynd är förstås allra mest önskvärda, säger Sofia Börjeskog.

Kan barnfamiljer känna sig säkra nu?

– Både ja och nej, det här är ett bra resultat och jag tycker inte att folk ska behöva oroa sig, samtidigt har vi bara testat ett axplock av barnprodukter. Och kunskapen om oönskade kemikalier förändras hela tiden, vad forskarna kommer fram till i morgon vet vi inte än, säger Sofia Börjeskog.

Så testades de olika produkterna

Bodysar

Tryck på kläder har i våra tidigare tester visat sig innehålla halter av bland ftalater. Vi har testat bodysar med tryck, ett klädesplagg som ligger direkt mot kroppen under lång tid. Vi har testat 18 bodysar och hittade i en del knappt mätbara spår av ftalater och formaldehyd.

Nappar

Barnet har nappen i munnen under lång tid. Förutom sugdelen har vi även testat nappkragens plastdel som också kan hamna i munnen. En av de tio testade napparna innehöll små mängder av bisfenol A, dock långt under gränsvärdet. I nappflaskor är det ämnet förbjudet på grund av att plasten kommer i kontakt med mat som kan lösa ut bisfenolet.

Babygym

Lång exponeringstid och stor hudkontakt ger ökad risk för kemikalieexponering. I babygymet kan barnet ligga länge, inte sällan utan kläder, och plocka med och suga på olika färgglada saker. Vi har testat sju produkter, i några har vi hittat något förhöjda pH-värden samt knappt mätbara spår av formaldehyd och ftalater.

Blöjor

Hud som är fuktig, varm och har en försvagad hudbarriär är extra känslig för ohälsosamma kemikalier. I nästan alla de elva testade blöjmodellerna hittade vi något förhöjda pH-värden, samt knappt mätbara spår av PAH i några av modellerna.

Pusselmattor

Plast och färger kan innehålla otrevliga kemikalier. Barnet ligger med hela kroppen på den färgglada pusselmattan, kanske under lång tid. I några av de 14 testade mattorna hittade vi förhöjda pH-värden, formamid, dock långt under EU:s tillåtna gräns, samt knappt mätbara spår av ftalater.

Testade kemikalier och kemikaliegrupper 

De kemikalier vi har letat efter är, eller misstänks vara, cancerogena, hormon- och reproduktionsstörande och/eller allergiframkallande enligt Reach-förordningen, leksaksdirektivet samt Öko-Tex-märkningen.

Allergena och cancerogena färger: Färgade textilier.

Alkylfenoler: Industriella kemikalier med bred teknisk användning.

Azofärger: Färgning av textilier.

Bisfenoler: Olika plaster.

Flamskyddsmedel: Används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna.

Formaldehyd: Textilier av cellulosa.

Formamid: Olika skumplaster.

Ftalater: Mjukgörare i plaster.

Kadmium: Färgning av olika typer av material.

Nickel: Finns i vissa metaller.

Organiskt tenn: Textilier och plaster.

Polyacykliska aromatiska kolväten (PAH): Gummi och mjuka plaster.

Övriga tester:

pH: Under kemiska behandlingar av textilier ändras pH för att få effektiva processer. Innan färdig produkt ska textilen pH-neutraliseras för att bli hudvänlig. Kraftigt basiska eller sura material kan ge hudirritation.

Kemikaliemigration från leksaker: EU:s nya leksaksdirektiv tillåter inte kemikalier att släppa från leksakerna.

Tips!

På www.konsumentverket.se kan du läsa mer om Rapex:s veckorapporter med återkallade produkter. Rapex är EU:s informations- och varningssystem för leksaker och andra produkter som har återkallats för att de är farliga.

Så skyddar du barnen mot kemikalier

Barn är inte små vuxna. Deras inre organ är inte färdigutvecklade och därför bör vi skydda dem från att få i sig farliga kemikalier.

– Det är ”kemikaliesoppan” som är det största problemet, säger Anna Beronius, forskare på institutionen för Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk Kemi vid Stockholms universitet.

– Främst ska barnen skyddas från att få i sig hormonstörande och allergiframkallande ämnen samt ämnen som kan påverka hjärnans utveckling.

Anna Beronius har doktorerat på en avhandling om riskerna med hormonstörande kemikalier, framförallt bisfenol A. Bisfenol A är ett ämne som används i vissa typer av plaster men är förbjudet i nappflaskor i hela EU. Sverige har dessutom ett eget förbud mot bisfenol A i matförpackningar för barn upp till tre år.

– Hormonsystemet styr utvecklingen och funktionen av alla våra celler och organ, under hela livet. Men fostertiden och uppväxten är extra känsliga perioder. Pojkfoster ska till exempel ha ”testosteronduschar” vid särskilda tillfällen under graviditeten, annars utvecklas inte könsorganen som de ska, säger Anna Beronius.

Saknar enzym 

– Vi måste tänka på att barn och foster är känsligare än vuxna, eftersom till exempel nerv- och hormonsystem och vissa inre organ är under utveckling ända fram till efter puberteten. Barn bryter också ner vissa ämnen sämre. Ett enzym som bryter ner bisfenol A finns till exempel inte hos nyfödda. Barn väger mindre, deras intag av mat och andningsluft blir högre per kilo kroppsvikt. Och de har ett annat beteende, stoppar allt i munnen!

Hormonstörande ämnen som ftalater, bisfenol A, PCB och dioxiner finns i många produkter och i miljön i vår omgivning. Allergiframkallande ämnen kan bland annat finnas i smink, hud- och hårvårdsprodukter, samt i tvätt- och rengöringsmedel. Framförallt är det parfymämnen och konserveringsmedel i dessa produkter som kan vara problematiska.

Hälsorisk på sikt

De ämnena förekommer oftast i små mängder men vi har idag mycket lite kunskap om vilka hälsorisker den sammanlagda mängden av kemikalier kan ge upphov till.

– När man bedömer riskerna måste man lägga ihop farligheten hos ett ämne samt när, hur ofta och hur mycket man exponeras för det. Barn får inte cancer om de suger på en plastleksak, men en kontinuerlig exponering för många olika kemikalier kanske på sikt kan innebära en hälsorisk, säger Anna Beronius.

Anna Beronius, som själv har tre barn, får många frågor från oroliga föräldrar. Men hon betonar att man inte behöver vara överdrivet rädd.

– Det räcker med att vara normalt försiktig, framförallt med produkter som kan innehålla hormonstörande ämnen eller metaller som bly och kvicksilver.

Text: Ingrid Jacobsson 

7 tips som skyddar barnen

1) Damma och dammsug först, våttorka sedan. Många miljögifter binds i damm, som små barn lätt får i sig.

2) Tvätta alla kläder och gärna också gosedjur före användning.

3) Välj ekologisk mat. Undvik plåtburkskonserver, välj tetrapack istället.

4) Köp parfymfria produkter som disk-, och tvättmedel.

5) Rensa ut gamla plastleksaker som tillverkats före ftalatförbudets tid ur leksakslådan. Vissa misstänkt skadliga ftalater förbjöds i leksaker 1999, ytterligare några 2007 och 2009.

6) Låt inte barnen använda smink eller hårfärgsprodukter.

7) Läs mer hos Kemikalieinspektionen.

Källa: Råd & Rön