Hur behandlar man graviditetsdiabetes?

5160

När man är gravid finns det en risk för att sockerhalten i blodet blir för hög, något som beror på att kroppen producerar inte producerar tillräckligt mycket insulin i förhållande till halten socker i blodet.

När detta sker får man graviditetsdiabetes som kräver behandling för att inte fostret ska skadas eller att mamman ska drabbas av havandeskapsförgiftning eller skador på de egna organens blodkärl.

Det är särskilt viktigt för fostrets utveckling med en stabil blodsockernivå under graviditetens första tre månader, men naturligtvis är det också viktigt under de sista två trimestrarna.

Om man tidigare har haft graviditetsdiabetes eller fött barn som väger mer än fyra och ett halvt kilo ökar risken för att få sjukdomen.

Detsamma gäller om man är överviktig eller fött barn tidigare.

De 2-3% som får sjukdomen varje år upptäcks genom de regelbundna blodprovskontrollerna och glukosbelastningen som utförs på barnmorskemottagningarna.

Olika behandlingar sätts in beroende på hur högt blodsockervärde man har. Ofta räcker det med ökad fysisk aktivitet i kombination med förändrade kostvanor där man reducerar mängden fett och socker samt fördelar måltiderna jämnt över dagen. Om detta inte räcker för att stabilisera blodsockervärdet kan man behöva ta snabbverkande insulin i sprutform inför varje måltid.