Allt du behöver veta om zikaviruset

6687
zika virus

Nya råd från FN-organet gällande ZIKA- viruset

”Gravida kvinnor bör rådas att inte resa till områden där utbrott av zikavirus pågår”, skriver WHO i ett uttalande efter att organisationen hållit ett möte om den snabba spridningen av viruset.

 Särskilt gravida uppmanas att vara försiktiga. Men vad är egentligen zikaviruset? 

Zikaviruset sprids genom myggstick, men det kan också spridas genom sexuell kontakt. Själva zikaviruset är milt. De vanligaste symptomen är feber, huvudvärk, ledbesvär, ögoninflammation och hudutslag, men det som verkligen oroar är vad viruset kan göra med ett växande foster. I Brasilien undersöker experter om sjukdomen kan kopplas till en neurologiska missbildningat som mikrocefali, ett tillstånd vars kännetecken är en underutvecklad hjärna och ett litet huvud. I Brasilien har man tillfälligt avrått kvinnor från att bli gravida då man upptäckt en ökning av barn med mikrocefali det senaste året.

Viruset har upptäckts i de flesta tropiska länderna och de första stora utbrottet ägde rum i Polynesien år 2013. Under 2015 spreds viruset mer i framför allt Syd- och Centralamerika, Mexiko och Karibien. Enligt Folkhälsomyndigheten kan fler länder i området få utbrott och om man planerar att resa dit ska man söka efter uppdaterad information.

Trots den rådande situationen avråds inte gravida att resa till drabbade länder, däremot uppmanas du att väga in riskerna om du är gravid och planerar att åka till ett land där utbrotten just nu finns. Om du planerar att bli gravid och har nyligen rest i drabbade länder, rekommenderar man att du väntar i minst 28 dagar efter hemkomst. Det gäller både män och kvinnor. Det är ännu oklart om viruset påverkar framtida graviditeter, men ingenting talar för det i nuläget.

Något som är värt att tänka på är att risken att drabbas av zikaviruset är mycket liten, även om du blivit myggbiten. Risken minskar givetvis om du dessutom skyddar dig mot myggstick. Men det är mycket kring viruset som är oklart, till exempel vet man inte hur stor sannolikheten att fostret ska drabbas av missbildningar.

 

Vill du veta mer? Besök Folkhälsomyndigheten.