Placenta Previa – lågt liggande moderkaka

Moderkakan ligger ibland lågt placerad i livmodern

43187
moderkakan ligger lågt placerad i livmodern

I början av graviditeten är det helt normalt att moderkakan ligger lågt placerad i livmodern. Under graviditetens gång brukar moderkakan förflytta sig uppåt i livmodern och i den tredje trimestern bör den ligga nära den översta delen för att ge livmoderhalsen en tydlig förlossningsväg.

Om moderkakan fäster sig lågt riskerar den att blockera delar av, eller hela livmoderhalsen där det är tänkt att barnet ska passera igenom under förlossningen.

Detta tillstånd kan orsaka kraftiga blödningar både före och under förlossningen. Blödningarna uppstår när förlossningsarbetet sätter igång och livmoderhalsen börjar vidgas. Moderkakan går då sönder och orsakar de stora inre blödningarna. Alternativt skadas moderkakan på annat sätt redan innan förlossningen.

För att undvika blödningarna ordineras kvinnan till sängläge, avhållsamhet från samlag och träning, samt akut kejsarsnitt om eventuell blödning skulle uppstå.

Beroende på moderkakans placering och hur pass mycket livmoderhalsen är täckt kan det i vilket fall som helst bli aktuellt med förlösning genom kejsarsnitt.

Läs även: För tidig avlyssning av moderkakan

Riskfaktorer för att utveckla Placenta Previa:

  • Fostret ligger i sätesbjudning eller tvärgående
  • Tidigare livmoderrelaterade operationer, missfall, eller Placenta Previa
  • Tvillinggraviditet
  • Stor moderkaka eller livmoder med onormal form
  • Inte förstföderska
  • Rökning
  • Äldre än 35 år