Att gå två veckor över tiden

När du är gravid och har gått över tiden

15490
Gravid över tiden

Det beräknade förlossningsdatumet är en uppskattning som baseras på när befruktningen skedde. Det magiska datumet har dock en felmarginal på två veckor både före och efter.

Ungefär kring vecka 40 beräknas barnet komma. Att gå över tiden innebär att man passerar sitt beräknade förlossningsdatum med högst två veckor. Därefter talar man i stället om överburenhet.

Det är inte helt klarlagt varför en del kvinnor går över tiden så länge men man vet att hormoner som produceras av barnet spelar en viktig roll för när förlossningen sker. Livmodern blir känsligare för vissa hormoner när graviditeten är fullgången, och reagerar på barnets signaler om att det är redo för att födas.

När graviditeten blir överburen finns olika alternativ. Antingen avvaktar man för att se om förlossningen kommer igång av sig själv vilket i de flesta fall brukar ske inom 43 veckor, eller så planeras igångsättning eller kejsarsnitt.

Eftersom det kan uppstå komplikationer vid överburenhet får utgå ifrån vilken metod som passar bäst.

Vanliga komplikationer vid överburenhet:

  • Livmodern är som mest välutvecklad en månad innan förlossningen och börjar därefter åldras vilket kan leda till försämrad syre- och näringstillförsel för barnet.
  • Barnet kan ha bajsat i fostervattnet vilket ökar risken för att hen får ner förorenat fostervatten i luftvägarna under förlossningen.
  • En del överburna barn kan väga mer än 4,5 kg vilket gör att vaginal förlossning blir svårare.
  • Moderkakan fungerar sämre och har minskad mängd fostervatten.

De sista inplanerade besöket hos barnmorskan sker någon gång efter att graviditeten passerat vecka 40. Om man efter vecka 42 fortfarande är gravid bokas en tid på förlossningsavdelningen för samtal och kontroll.