Tobak under graviditeten

10199

Det som händer om man väljer att röka under graviditeten är att de flesta av tobaksrökens skadliga ämnen går direkt över till fostret och en del halter överförs till och med i högre mängd till barnet än till rökaren själv. Även snusning och intag av receptfria nikotinläkemedel medför onödiga risker för fostret.

Fostret får mindre näring och syre på grund av att blodflödet till livmodern minskar så fort mamman röker. Blodkärlen i livmodern drar ihop sig för att skydda sig mot det skadliga nikotinet och för ett ögonblick är tillförseln helt stoppad.

Detta medför stora risker för låg födelsevikt och dålig tillväxt.

I cigaretter finns också kolmonoxid, en väldigt giftig gas som gör att blodets syreupptagningsförmåga minskar kraftigt. När mamman röker får fostret i sig dubbelt så hög halt av gasen och den stannar dessutom kvar längre hos fostret än hos mamman själv.

Om mamman trots allt fortsätter röka under graviditeten tvingar hon på sitt nyblivna barn ett nikotinberoende som startar redan i magen och fortsätter efter förlossningen. Det nyfödda barnet kan uppvisa tecken på nikotinabstinens.

Det finns till och med en koppling mellan barns skrikighet och kolik, och mammans rökning under graviditeten samt passiv rökning under barnets första månader.

Med risker som missfall, för tidig förlossning, moderkakslossning och plötslig spädbarnsdöd finns alla skäl att sluta röka så fort man fått graviditeten bekräftad. Rökning under graviditeten kan också framkalla sjukdomar senare i livet hos barnet. Atopiskt eksem, allergier, epidemisk hjärnhinneinflammation, astma, cancer, är bara en rad risker man utsätter barnet för i onödan.

För en del är det enkelt att bryta sitt nikotinberoende och till och med känna avsmak och illamående inför tobak. Andra har betydligt svårare att sluta vilket är fullt förståeligt med tanke på att nikotin är ett av de svåraste beroenden att bli fri från.

På Mödravårdscentralen kan nikotinberoende mammor få stöd och råd, samt hjälp att komma i kontakt med t.ex. Sluta-röka-linjen som erbjuder professionell rökavvänjning dygnet runt.