Inskrivning

9894

När du väl kommit till förlossningsavdelning ska barnmorskorna först bedöma om din förlossning startat. Du visas till ett förlossningsrum där man undersöker hur mycket du öppnat dig. Beroende på hur många centimeter du öppnat dig avgörs om förlossning startat eller ej.

Har du öppnat dig tillräckligt mycket blir du inskriven efter uppvisande av legitimation.

Du har med dig journalen som du fått av din barnmorska och tillsammans med personalen går ni igenom den och ser om det funnits några komplikationer under din graviditet. Du har också med dig dokument från mödravården som visar vilken blodgrupp du har.

Ni diskuterar eventuella frågor och önskemål inför resten av förlossningen gällande t.ex. förlossningsställning eller vilken typ av smärtlindring du vill ha.

Läs även: Förlossningens olika faser