Alkohol under graviditeten

Alkohol gravid

7988
Gravid alkohol
Alkohol gravid

Att dricka alkohol är en socialt accepterad vana som i de flesta fall sker under kontrollerade former.

När man blir gravid kan det, även om inget fysiskt beroende föreligger, bli svårt att bryta den sociala vanan. Hela 30 % fortsätter att dricka alkohol i viss mån under graviditeten. Många myter om en överdriven rigiditet kring ämnet i kombination med en livsstil där alkohol fått stort utrymme fram till graviditeten gör att många väljer att bortse vilka risker fostret utsätts för.

Alkohol gravid

Ingen vet med säkerhet hur liten eller stor mängd alkohol som krävs för att fostret ska ta skada. Däremot är det numera ett faktum att när mamman dricker alkohol, så dricker också barnet i magen.

Moderkakan har som uppgift att skydda orenheter från att tränga in. En del skadliga ämnen har ändå förmågan att ta sig igenom. Alkohol med sina minimala alkoholmolekyler är ett sådant ämne som kan passerar igenom barriären.

Alkoholen går sedan rakt in i fostret, och vidare ut i fostervattnet. Med andra ord både dricker, kissar och badar fostret i den alkohol mamman druckit.

För det lilla fostret i magen krävs endast små mängder för att det ska bli medvetslöst, eftersom barnets kropp är betydligt mindre i förhållande till mammans samtidigt som mängden alkohol blir densamma för mamma och barn. Ett växande barn är dessutom otroligt mycket mer känsligt för alkohol än en fullt vuxen och färdigutvecklad människa.

Fostrets lever som är alldeles för liten och outvecklad kan inte bryta ned alkoholen. Samtidigt avstannar nybildningen av hjärnceller och skapar oordning i hjärnan och mogna celler kan skrumpna ihop och dö. Konsekvenser av detta kan bli överaktivitet och koncentrationssvårigheter hos barnet när det väl blivit fött.

På barnmorskemottagningarna är personalen vana vid att diskutera alkoholvanor hos blivande mammor, till dem kan man vända sig om man har funderingar eller behöver hjälp med att sluta dricka alkohol.

Alkohol tidigt i graviditeten

Många dricker alkohol tidigt i graviditeten utan att veta om att de är gravida. Kanske man inte planerat graviditeten eller också har man skäl att tro att man inte är gravid. Oavsett anledning så kan det kännas jobbigt att man druckit alkohol, när man väl får reda på att man är gravid. Tidigt i graviditeten är barnets och moderns näringssystem åtskilda och barnet får sin näring från den så kallade gulsäcken. Detta gör att alkohol i början av graviditeten inte når barnet. Stora mängder alkohol kan dock skada fostret på andra sätt, så om du planerar att bli gravid så bör du ta det lugnare med rusdrycker. Alkohol gör det dessutom svårare att bli gravida, vilket är ytterligare en anledning att avstå.