Komplikationer vid övervikt

Gravid och övervikt

12490
Gravid övervikt

Övervikt bland gravida kvinnor har fördubblats sedan 80-talet och förekomsten av fetma har tredubblats.

Riskerna för komplikationer under graviditet och förlossning är påtagliga både för barnet och mamman och mamman är eller under graviditeten har blivit överviktig.

Risker vid graviditet och övervikt

Vanliga komplikationer som uppstår i direkt relation till övervikten är t.ex. graviditetsdiabetes, högt blodtryck, havandeskapsförgiftning och blodpropp. Barnet tenderar också att bli ovanligt stort vilket kan medföra att behovet av värkstimulerande åtgärder ökar liksom att förlossningen måste avslutas med kejsarsnitt.

Under ett kejsarsnitt ökar svårigheter vid narkos och blödningarna kan bli större än vanligt liksom risken för blodpropp.

Barnet i magen riskerar att födas extremt tidigt, även risken för fosterdöd och vissa missbildningar är påtaglig.

Om den gravida kvinnan redan ligger i riskzonen för att utveckla övervikt eller fetma under graviditeten, beroende på t.ex. ärftlighet, diabetes, tidigare viktproblem och liknande, arbetar man inom vården med förebyggande åtgärder så som information om kost och fysisk aktivitet.

Om kvinnan redan är överviktig försöker man dels informera om både kost och fysisk aktivitet, och i största mån förhindra komplikationer som är associerade till fetman. Vid behov kan kvinnan även remitteras till andra instanser för ytterligare intensifierade åtgärder.