Abort

Abort

9187
Abort
Abort

En abort innebär att graviditeten avbryts, antingen medicinskt eller kirurgiskt.

Fram till vecka 18 har kvinnor från och med 15 års ålder laglig rätt att fatta detta beslut som kan vara baserat på en rad olika anledningar som man inte behöver tala om för vården om man inte vill.

För abort från och med veka 19 krävs godkännande från Socialstyrelsen och särskilda skäl för aborten samt ett utlåtande från läkare och kurator.

Medicinsk abort

Den vanligaste abortmetoden fram till vecka nio, och på en del mottagningar fram till vecka tolv är medicinsk abort då man får tabletter som tas oralt och vaginalt.

På abortmottagning får man en tablett som förbereder livmodern. Ibland kan man få en lätt blödning och smärtor i magen när livmodern drar ihop sig.

En eller två dagar senare får man komma tillbaka och ta ytterligare tabletter som sätter igång livmoderns sammandragningar. Efter ett par timmar stöts fostret ut och man blöder ganska mycket. När aborten fullbordas kan det göra ganska ont och ofta brukar man behöva ta någon form av smärtlindring.

Om man är fullt frisk, är myndig och har sällskap av någon i hemmet kan man även få ta med sig den andra omgången tabletter och slutföra aborten hemma.

Blödningarna brukar pågå i två-fyra veckor och är rikligare än en vanlig menstruationsblödning. Under tiden man blöder ska man avstå från bad, samlag och tamponger.

Efter medicinsk abort görs återbesök hos barnmorska eller gynekolog för att säkerställa att ingenting har blivit kvar i livmodern. Om man finner rester av moderkakan, fosterhinna eller blod i livmodern blir det aktuellt med skrapning som innebär att det som finns kvar sugs ut för att minska risken för infektioner.

Kirurgisk abort

Mellan vecka nio och tolv utförs kirurgisk abort som innebär att en läkare för in ett instrument i livmodern som suger ut fostret och moderkakan. Operationen sker under nedsövning och går väldigt fort. Före operationen får kvinnan ett läkemedel som ska mjuka upp livmoderhalsen och underlätta för utsugningen.

Efteråt kan man ha ganska ont, en mensliknande smärta, och kan behöva smärtstillande läkemedel. Blödningen efteråt är mer sparsam än den efter medicinsk abort och pågår i ungefär två veckor.

Oavsett anledning till aborten eller aktuell behandlingsmetod kan valet att avbryta graviditeten orsaka mycket känslor av olika slag hos vissa kvinnor. Ibland dyker känslorna upp efter lång tid, ibland i direkt anslutning till aborten. Man kan ta kontakt med en kurator eller barnmorska för att få stöd och råd, och på sjukhuset där aborten utförts finns både kuratorer och psykologer tillhands.