Hepatit B

4830

Hepatit B är en infektion som leder till inflammation i levern och orsakas av ett levervirus. Inflammationen kan i värsta fall bli kronisk och leda till leverskador.

Sjukdomen smittar genom blod, sexuell kontakt, intravenöst missbruk och från mamma till barn vid förlossningen.

Det är relativt ovanligt att barnet smittas och beror helt på hur smittsam mammans infektion är.

Risken för att få en kronisk infektion är högre ju yngre den smittade är. Hela 90 % av alla smittade barn blir kroniska bärare av sjukdomen och riskerar framtida leverskador och levercancer, därför ges barn till smittade mammor vaccin eller antikroppsmedicin efter födseln.

För den gravida kvinnan ger sjukdomen inga ytterligare komplikationer än de vanliga symtomen som trötthet, gulsot, ledvärk, feber, klåda och illamående men risken för spontanabort och prematurbörd ökar.

Kvinnor som riskerar att smittas av Hepatit B kan få vaccin både före och under graviditeten, medan det för kvinnor som redan smittats inte hjälper med behandling.

Läs även: Hepatit A / Hepatit C