Graviditetspenning- när du inte kan arbeta

7478
Gravid illamående på jobb

Det klassiska uttrycket ”graviditet är ingen sjukdom” stämmer rent medicinskt. Men i en del fall gör graviditeten det svårt eller till och omöjligt att fortsätta sitt arbete normalt. I sådana fall kan du ha rätt till graviditetspenning, inte att förväxla med föräldrapenning som är den ersättning du i vanliga kan få om din graviditet gör det besvärligt för dig att jobba.

De två kriterierna som berättigar till graviditetspenning är:

  1. Du har ett arbete som antingen är riskfyllt eller innebär stora fysiska påfrestningar för dig. Med riskfyllt arbete menas t.ex. om du jobbar med skadliga ämnen eller gifter som kan vara farliga för dig eller barnet. Fysiskt påfrestande arbetsuppgifter kan t.ex. vara tunga lyft, monotona rörelser som belastar kroppen fel eller liknande.
  2. Din arbetsgivare har ingen möjlighet att omplacera dig för att minska riskerna eller påfrestningarna.

Om ovanstående kriterier är uppfyllda kan du få graviditetspenning tidigast två månader innan beräknad förlossning och fram till den elfte dagen före beräknat förlossningsdatum. De sista tio dagarna måste du ta ut föräldraledighet om du vill ha ersättning.

Efter att ha undersökt möjligheter till omplacering eller förändrade arbetsuppgifter och det visar sig att det inte finns möjlighet till detta ansöker du om föräldrapenning på en särskild blankett hos Försäkringskassan, tillsammans med ett intyg från din arbetsgivare där han eller hon bekräftar din situation.

Om du är egenföretagare, d.v.s. du är din egen arbetsgivare, så ansvarar du själv för din arbetsplats och din arbetsmiljö och då gäller lite andra regler. Om det finns risker i din arbetsmiljö som egenföretagare, så måste detta verifieras genom ett särskilt läkarintyg från en arbetsmiljöspecialist.

Graviditetspenningen uppgår till 80 % av din inkomst, dock högst 709 kronor per dag.