Komplikationer vid tvillinggraviditet

9422
Gravid

Att vänta tvillingar innebär inte bara dubbel glädje utan också förhöjda symtom vid olika graviditetsbesvär liksom ökade risker för olika graviditetskomplikationer.

Tvillinggraviditeter klassa som riskgraviditeter och innebär fler kontroller än vanligt hos barnmorskan för att ha koll på att inga komplikationer uppstår.

De vanliga graviditetssymtomen förstärkas på grund av en högre hormonhalt än den vid vanliga graviditeter. Besvär som illamående, ryggvärk, uppsvullnad och trötthet kan vara dubbelt så påtagliga när man väntar två barn.

Även havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes är mer vanligt förekommande hos mammor som väntar tvillingar, liksom blödningar och för tidigt värkarbete.

För tidig födsel är väldigt vanligt vid tvillinggravididiteter, 50 % av alla tvillingar föds innan vecka 38 och det är inte helt ovanligt att man föder redan innan vecka 34.

Vid en graviditet med enäggstvillingar kan det uppstå en ovanlig komplikation som gör att fostrens blodomlopp förbinds med varandra. Detta kallas för tvillingtransfusion och kan leda till att det ena fostret får mer näring och blod på bekostnad av det andra. De flertal behandlingsmöjligheterna som finns är goda och man kan t.ex. oftast stoppa blodflödet i just de kärl som råkar förbinda fostrens blodcirkulation.

Läs även: Tvillingförlossning