Om mamman har epilepsi

6391

Epilepsi i sig är inget hinder för att kunna genomgå en graviditet och en förlossning. Risken för utvecklingsstörningar hos barn till epilepsisjuka kvinnor är ungefär 2-3 gånger större än hos barn till friska mödrar. Detta betyder trots allt att 90 % av barnen föds friska.

Dock klassas den epilepsisjuka kvinnans graviditet som mer riskfylld, dels för att hon är tvungen att fortsätta med medicineringen och dels för de risker som kan uppstå för henne själv och barnet i samband med anfall. Anfallen kan komma väldigt olämpligt, som t.ex. under krystningsarbetet då kvinnan normalt behöver nå upp till sin absoluta prestationsförmåga vilket kan framkalla ett anfall.

Om man har epilepsi och vill bli gravid är det viktigt att i god tid diskutera detta med sin läkare. Medicinering kan komma att justeras, alternativt bytas ut beroende på vilken typ av epilepsi det handlar om eftersom vissa epileptiska mediciner kan medföra ökad risk för fosterskador. Även förekomst av andra ärftliga sjukdomar och hur länge sedan det var kvinnan hade ett anfall har betydelse för huruvida man kan ändra på medicineringen. Att prova ut en ny behandling som fungerar kan ta ganska lång tid, ibland upp till ett år, det är bra att vara förberedd på det om man planerar att bli med barn.

Utöver att man diskuterar läkemedel och kommer fram till en eventuell förändring bör kvinnan också se över sin levnadsvanor. Hälsosam mathållning, och naturligtvis avhållsamhet från alkohol och tobak är ytterst viktiga faktorer som kan bidra till en minskad risk för anfall. Även sömnbehovet bör tillfredsställas i så hög grad som möjligt eftersom sömnbrist kan framkalla själva anfallen som tenderar öka hos ungefär 20-30 % av kvinnorna.