För tidig förlossning

För tidig förlossning

12797
För tidig förlossning

Ibland händer det att förlossningen av någon anledning startar för tidigt, det vill säga före den 37:e graviditetsveckan.

Fostervattnet kan gå, värkarbetet kan starta, eller så kan havandeskapsförgiftning ligga bakom.

Flerbarnsfödslar tenderar också att ske för tidigt.

Prognosen för tidigt födda barn är numer väldigt god. Den moderna vården klarar av att ta hand om de små och föräldrarna deltar i stor utsträckning i omvårdnaden. De flesta barn som föds för tidigt växer upp och utvecklas med samma förutsättningar som andra barn.

Beroende på hur pass tidigt förlossningen skett vårdas barnen på lite olika vis. Barn som föds i vecka 35-36 vårdas oftast på en vanlig BB-avdelning och får åka hem som vanligt efter ett par dagar.

Föds barnet i vecka 34 eller tidigare vårdas de på neonatal-avdelningen, en avdelning särskilt för för tidigt födda barn och barn som kräver ytterligare observation.

Om barnet föds i vecka 32 eller tidigare krävs nästintill alltid intensivvård.

Ett barn kan med hjälp av rätt vård och behandling ibland överleva även om det föds redan i vecka 22.

I förlossningsvården görs olika slags förberedelser om man kan förutse att en tidig födsel kommer. Mamman kan få mediciner som får värkarbetet att stanna av, eller kortison som hjälper barnets outvecklade lungor att mogna fortare.

Om det bestäms att barnet ska födas med kejsarsnitt planerar man in det enligt den vanliga proceduren för kejsarsnitt samt vård för barnet efteråt.