Vilka behandlingar finns efter barnlöshetsutredning?

4738

Beroende på vad som framkommit under de utredningar och undersökningar som de ofrivilligt barnlösa föräldrarna gått igenom kan det bli aktuellt med olika typer av behandling.

En del av behandlingarna syftar till att åstadkomma en befruktning, andra används som ett förberedande steg inför provrörsbefruktningar, och en del behandlingar är ett steg i leder att förmå paret att lyckas bli gravida på naturlig väg.

 • Ovalutionsstimulering

Om kvinnan har nedsatt, oregelbunden eller obefintlig ägglossningsförmåga kan man stimulera ägglossningen med hjälp av hormoner i tablettform eller som dagliga sprutor.

 • Insemination

Om mannens spermier har dålig rörlighet kan man genom assisterad befruktning injicera spermierna i stället. Insemination kan också ske med hjälp av spermier från en donator, om den tilltänkta pappans sädesvätska inte innehåller några spermier alls. Även lesbiska par behandlas med insemination.

 • IVF, In vitro-fertilisering

Provrörsbefruktning med hjälp av IVF kan användas antingen med mannens egna spermier eller en donators. Kvinnans ägg, eller ett donerat ägg befruktas utanför livmodern, i ett provrör. Sedan återförs ett befruktat ägg in i hennes livmoder och fortsätter utvecklas där.

 • ICSI, Intracytoplasmisk spermieinjektion

Denna metod används på liknande sätt som IVF, eller som en del av IVF när det finns svårigheter för spermien att penetrera ägget. En spermie sugs upp i en spruta och injiceras direkt in i ägget.

 • Operation

Det kan finnas flera anledningar till att det blir aktuellt med operation för kvinnans del. Operationen utgör antingen en del av behandlingsprocessen eller som enda behandlingsform.

Komplikationer som kan leda till operation:

 • Polyper och muskelknutor i livmoderhålan. Dessa måste avlägsnas för att öka chanserna för ett befruktat ägg att fästa där inne samt minska risken för missfall.
 • Ibland upptäcks en skiljevägg i livmodern som i sådana fall kan delas för att minska risken för missfall.
 • Det kan hända att kvinnan har fått vätskefyllda äggledare, så kallade säcktubor, efter t.ex. en infektion. För att kunna utföra t.ex. IVF måste dessa först tas bort.
 • Man kan ha lätta sammanväxningar runtom äggledarna, om dessa opereras bort ökar chanserna för att kunna bli gravid normalt.
 • Även avlägsnandet av ytliga endometrioscystor på bukhinnan i lilla bäckenet kan öka chanserna för att graviditeten kan ske på naturlig väg. Ibland har man endometrioscystor på äggstockarna, dessa opereras bort innan man kan göra en eventuell provrörsbefruktning.
 • Om man har myom, d.v.s. muskelknutor kan dessa behöva opereras bort om de är stora eller påverkar livmoderslemhinnan negativt.
 • Om man har obefintlig ägglossning som inte kommer igång med hjälp av ovalutionsstimulering görs en så kallad laparoskopi av äggstockarna. Det betyder att det görs små öppningar i äggstockarnas yta vilket underlättar ägglossning. Operationen leder oftast till att kvinnan får en fungerande menstruationscykel och därmed kan bli gravid med sin partner på naturlig väg.