Så fungerar IVF

9273

IVF, In vitro-fertilisering är idag den mest effektiva av de metoder som används vid nedsatt fertilitet. Två av tre par får barn inom ramen för tre IVF-behandlingar, och hela tre av fyra par blir gravida vid fortsatta behandlingar.

Den väl beprövade metoden som gjort många framsteg sedan introduktionen för drygt 30 år sedan går ut på att kvinnans ägg befruktas av mannens spermier i en droppe näringslösning som hjälper komponenterna på traven. Den enda skillnaden mot en helt vanlig befruktning är således att den sker utanför kvinnans kropp, i ett provrör, där av kallas IVF även för provrörsbefruktning ibland.  Det befruktade ägget sätts in i kvinnans livmoder där graviditeten förväntas fortskrida som vid en vanlig befruktning.

För att själva befruktningen ska bli lyckad är det många faktorer som spelar in. Därför får paret genomgå en grundlig utredning på kliniken innan man påbörjar en behandling för att först fastställa bakomliggande orsaker till nedsatt fertilitet.

IVF-behandling påbörjas när eventuella bakomliggande livsstilsfaktorer som rökning eller övervikt åtgärdats samt när paret trots ägglossningsstimulerande behandlingar och hormoninjektioner fortfarande inte blir gravida på egen hand.

Vid planerad IVF-behandling stimuleras kvinnans äggstockar att producera fler ägg med hjälp av de ägglossningsstimulerande behandlingarna och därefter plockas de mogna äggen ut

Ingreppet tar bara 15 minuter och sker genom slidan under lokalbedövning. Med hjälp av ultraljudsledning punkteras äggblåsan med en tunn nål som suger ut vätskan. Varje enskilt ägg tas tillvara och överförs till ett odlingsskåp där de får vila tills själva befruktningen ska ske.

Mannens spermieprov prepareras så att det blir ett koncentrat av de allra bästa simmarna. I några fall har man kommit fram till att rörligheten hos spermierna är nedsatt, då utförs intracytoplasmatisk spermainjektion (ICIS), en mikroinjektion där spermien injiceras direkt i ägget i provröret. I övriga fall när rörligheten fungerar som den ska låter man spermierna jobba av egen kraft. (läs även: Så fungerar spermadonation)

Efter några dagar, när man i mikroskop säkerställt att befruktning ägt rum placeras embryot i livmodern. Överföring är i princip smärtfri och tar bara några minuter.

Ett par veckor senare fastställs förhoppningsvis en graviditet med hjälp av ett helt vanligt graviditetstest. Efter ett uppföljande ultraljud och ett par veckors regelbunden kontakt med kliniken övergår patienterna till ordinär kontakt med mödravården om graviditeten anses normal.

Läs även: Så fungerar äggdonation