Mannens ålder påverkar dina chanser att bli gravid

Påverkar mannens ålders sannolikheten att bli gravid?

8234

Under en lång tid har det pratats om kvinnans avtagande förmåga att bli gravid. Ju äldre kvinnan blir ju svårare blir det att bli gravid. Länge har det även varit en sanning att mäns förmåga är konstant under hela livet.

Forskning som genomförts på senare år visar, till skillnad från vad man tidigare trott, att även männens förmåga att göra en kvinna gravid avtar med åldern. Ju äldre mannen är, desto svårare är det att bli gravid. Möjligheten försvinner dock aldrig helt.

Mannens förmåga att befrukta ägget

Mannens förmåga att befrukta ägget har ur ett biologiskt perspektiv länge varit oklanderligt. Till viss del är det sant att mannens förmåga inte försvinner, men sannolikheten minskar faktiskt med åren. Studier har visat att förmågan att producera en livskraftig avkomman minskar med stigande ålder hos hannarna hos i praktiskt taget alla ryggradsdjur. Varför detta är fallet, kvarstår dock som ett mysterie.

Studier om manlig fertilitet

Det finns flera studier på ämnet där en av de senare studierna genomfördes av en brittisk forskare. Försöket genomfördes på ökentrappen, en utrotningshotad fågel. I studien lät man inseminera honor med sperma från hanar i olika åldrar där den äldsta fågeln var hela 23 år gammal. Eftersom befruktningen sker helt på konstgjord väg, kan skillnad i avkomma helt kopplas till hanens ålder och spermiernas kvalité.

Resultatet av studien visar att hanarnas ålder har en stor betydelse för chansen att producera livskraftig avkomma. Tidigare studier, bland annat vid Karolinska institutet, har visat att barn till äldre pappor löper ökad risk att drabbas av både schizofreni och autism.

Det finns dock oomtvistliga fördelar med äldre pappor, även i naturen. Förutom att de ofta redan ”bevisat” sin fertilitet genom tidigare kullar, har de större vana att ta hand om avkomman.

Vill du testa din fertilitet, så kan du här köpa fertilitetstest.