Varför kan vi inte få barn?

Svårighet att få barn

8880
Graviditetstest

För ungefär en tredjedel av alla par som söker sig till vården för att utreda orsakerna till ofrivillig barnlöshet går det inte att fastställa någon känd anledning.

Inom vården brukar man undersöka hur mannens spermiefunktion ser ut, och hur rörliga spermierna är. Även kvinnans äggstocksfunktion utreds eftersom det också är en vanlig anledning till nedsatt fertilitet.

När även andra möjliga orsaker undersökts och uteslutits, och paret dessutom lagt om eventuella riskfaktorer i sin livsstil, som t.ex. rökning och övervikt går det inte att göra så mycket mer.

Ibland talar man om psykologiska aspekter, eller en psykisk låsning som stör kroppens funktioner. Detta är möjligt, men går varken att säkerställa eller avfärda eftersom det inte riktigt går att bevisa.

Oavsett vad man spekulerar kring när det blir känt att barnlösheten är oförklarlig är detta många gånger ett väldigt påfrestande besked för de barnlängtande föräldrarna.  De har förmodligen försökt på egen hand i minst ett års tid innan en utredning startar hos vården, utan resultat och utredningen som sätts igång själva tar också både tid och kraft.

Förmodligen vill många par åtminstone få veta varför de inte kan få barn, för att lättare kunna relatera till faktumet och eventuellt göra något åt det –men när man inte vet varför är det svårt att ta till sig och acceptera. Att inte kunna bli gravida är psykiskt påfrestande för båda parter, och omgivningens påtryckningar och goda råd i all välmening blir ibland ytterligare en stressfaktor.

Lyckligtvis har man hittills ibland lyckats behandlat dessa par med hjälp av IVF, provrörsbefruktning. Det är dock inte alla gånger som resultaten blivit lyckade.

Ett svenskt forskarteam påvisade dock en helt ny upptäckt 2009; om kvinnan behandlas med låga doser av ett lokalt bedövningsmedel (lidokain) alldeles innan ägglossning så ökar chanserna markant för att en graviditet ska uppstå. Så småningom kan den här metoden, som dessutom inte uppvisat några biverkningar, bli en helt ny möjlighet för de par som av oförklarliga skäl inte kan bli gravida.