Massage

Massage gravid

9505
gravid vikt Massage

Massage frisätter det kroppsegna morfinet, endorfin som har en smärtlindrande effekt. Det ger också en ökad frisättning av ytterligare ett kroppseget ämne, oxytocin, ett hormon som på naturlig väg framkallar lugn och ro.

Eftersom hjärnan har svårt att ta emot många impulser på en gång föredrar den att fokusera på den sköna massagen och därmed får smärtimpulserna konkurrens och svårare att ni fram till hjärnan.

Massage fungerar som bäst under själva öppningsskedet och ges med fördel på de områden där det gör som mest ont, t.ex. i korsryggen. Det kan även fungera med t.ex. fotmassage eller generell massage eftersom fokus då läggs på just det området i stället för det onda.