Hemförlossningar

Att föda hemma

5567
Gravid träning

En hemförlossning är en förlossning i en icke-klinisk miljö, det vill säga utanför sjukhuset och oftast i det egna hemmet.

Antingen är hemförlossningen självvald och planerad i förväg eller så hinner kvinnan helt enkelt inte till ett sjukhus när det är dags att föda. Oavsett anledning till att man föder utanför sjukhuset är det viktigt att den förlossningsavdelning man tillhör informeras om att man föder, i fall det skulle uppstå komplikationer.

Ungefär 100 kvinnor väljer varje år att föda i hemmet i stället för på sjukhus. Det är en siffra som stigit under senare år men som fortfarande är rätt låg. Rätten att själv välja var man vill föda blir viktigare för allt fler. Finansieringen för hemförlossningar skiftar mellan olika landsting och kvinnan ska uppfylla en del krav för att ha rätt till finansiering utav t.ex. barnmorskors närvaro.

En del väljer att själva stå för kostnaderna.

Det vanliga vid hemförlossning är att man assisteras av en eller flera barnmorskor ofta i kombination med en partner eller anhörig. Ibland använder man också en doula, en kvinna som själv fött barn tidigare och enbart finns till som stöd för den födande kvinnan.

Att föda hemma

Att föda hemma är fortfarande ganska kontroversiellt och har varit sedan mitten av 1900-talet, men synen på hemförlossningar börjar bli alltmer förändrad och ett tilltalande alternativ för många kvinnor.

Förespråkarna för hemförlossningar värnar om föräldrarnas rätt till att fatta sina egna beslut liksom en önskan om att återgå allt mer till det naturliga, under de kontrollerade former som finns att tillgå i dagens moderna samhälle. Det är inte alla som lockas av sjukhusmiljöerna, framförallt inte under en så livsviktig och omvälvande stund som förlossningen är. Hemmets lugna vrå i kombination med trygg och välutbildad expertis gör att det inte längre känns främmande att föda på en annan plats än sjukhusen.

Motståndarna pekar på riskerna med att föda långt bort ifrån den vård och olika smärtlindringsalternativ som enbart kan ges på sjukhus. Om något skulle gå fel är det inte helt enkelt att transportera den födande kvinnan mitt under pågående förlossning och risker som blodförlust, behov av kejsarsnitt eller liknande kan inte åtgärdas lika fort som när man redan är på plats på sjukhuset.

De som löper minst risk för komplikationer, både under förlossning på sjukhus och i hemmet är omföderskor som tidigare fött barn utan svårigheter. Denna kategori beviljas oftare än andra finansiell hjälp från landstinget. Förstföderskor och kvinnor som tidigare genomgått komplicerade graviditeter och förlossningar avråds ifrån att föda i hemmet.

Läs även: Långsam förlossning / Snabb förlossning