Orsaker till långsam förlossning

12283

Vid alla förlossningar gör värkarbetet att livmodern får någon form av syrebrist och mjölksyra bildas däri. Under en normal förlossning transporteras mjölksyran bort men ibland blir ansamlingen av syran för hög vilket leder till ett försvagat värkarbete. I nämnda fall kan förlossningen bli väldigt lång och utdragen och pågå i över 36 timmar.

Livmoderns påverkan av mjölksyreansamling är en ny kunskap som går att fastställa med hjälp av fostervattenprov.

Utifrån vetskapen om huruvida förlossningen kan bli lång och utdragen kan man ta till olika åtgärder.

Antingen väljer man att avvakta och invänta ett förstärkt värkarbete och under förloppets gång eventuellt ta hjälp av sugklocka, tång eller kejsarsnitt. Eller så kan man erbjuda kejsarsnitt direkt.

Ibland används också värkstimulerande dropp, byte av ställning eller krystning i ett tidigare skede än vanligt för att få igång värkarbetet med full styrka.

Hittills kända vanliga orsaker till en utdragen förlossning är att barnet ligger vänt med ansiktet på fel håll, d.v.s. framåt i stället för bakåt. Ibland kan också kvinnans bäcken vara för trångt, likaså kan barnets vara för stort i förhållande till bäckenet.

Läs även: Snabb förlossning