Plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd

4561
Plötslig spädbarnsdöd
Plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd är väldigt ovanligt idag. Dock finns de alltid en oro hos dig som förälder att det kan hända. Här tar vi reda på vad plötslig spädbarnsdöd är, hur du som föräldrar ska förebygga plötslig spädbarnsdöd, hur du kan märka av plötslig spädbarnsdöd men också var plötslig spädbarnsdöd är vanligast – både vilket land och vilket klimat.

Vad är plötslig spädbarnsdöd?

Plötslig spädbarnsdöd är när ett spädbarn plötsligt dör. Detta sker alltid oväntat och plötsligt och inträffar oftast de första sex månaderna av spädbarnets liv. Plötslig spädbarnsdöd är väldigt ovanligt i Sverige. Enligt 1177 så är det ungefär 1 spädbarn av 6000 som dör plötsligt. I Sverige har det minskat rejält den senaste tiden då detta har varit väldigt uppmärksammat. Vilket har gjort att föräldrar varit mer uppmärksamma och följt de tips som vi kommer nämna i denna artikel. Vad kan du som föräldrar egentligen göra för att motarbeta plötslig spädbarnsdöd?

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd?

Plötslig spädbarnsdöd kan absolut förebyggas. Problemet är att man inte riktigt vet vad som kan vara anledningen till att just ditt spädbarn drabbas av plötsligt spädbarnsdöd. Det kan vara flera olika orsaker och tyvärr är det inget man kan följa upp på varje barn. Därför kommer vi här ge några tips som kan vara några av anledningar till plötslig spädbarnsdöd. Det finns helt enkelt en del viktiga saker att hålla koll på.

  1. Ditt spädbarn bör sova på rygg – När Socialstyrelsen 1990 meddelade att man kan minska plötslig spädbarnsdöd om man lät barnet sova på rygg så lyssnade många föräldrar på detta. Detta råd medförde att man kunde se en kraftig minskning vilket då gjorde att man fastställde att plötslig spädbarnsdöd kan beror på att barnet sovit på magen eller på sidan (Läs även: Så mycket sömn behöver ditt barn). 
  1. Mamman ska avstå helt från Nikotin  – Nikotin är inte bra för någon men särskilt inte ett spädbarn. Nikotin ökar risken för plötslig spädbarnsdöd både under graviditeten och efter graviditeten. Även passiv rökning är otroligt farlig för ditt lilla spädbarn. Man vet inte riktigt vad som gör det farligt men förmodligen är det att spädbarnet har svårare att andas och samtidigt svårare att vakna av ett aningsuppehåll. För dig som mamma och för ditt spädbarn är det viktigt att alla i ditt och ditt spädbarns närhet slutar röka. Både för att minska plötslig spädbarnsdöd men också för att du enklare inte ska röka eller snusa.
  1. Spädbarn under 3 månader sover säkrast i egen säng – Detta då den som delar säng med barnet enkelt råka lägga sin arm för andningen, täcket kan komma över ansiktet och spädbarnet byter sovställning mer ofta. Det är viktigt att spädbarnet ligger i en egen säng i sina föräldrars rum – på rygg – så att han eller hon får en fri andningsväg. 
  1. Napp-användning kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd – Försök få ditt spädbarn att sova med napp, detta då denna napp kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Man vet inte riktigt varför men man tror att det är för att andningsvägarna då är öppnare och att spädbarnet lättare kan vakna till om han eller hon skulle ha en andningsuppehåll. Man tror också att nappen kan göra att spädbarnet inte vänder sig lika lätt i sängen till en placering på magen, vilket leder till en minskad risk för att drabbas av plötslig spädbarnsdöd.
  1. Spädbarnets ansikte ska vara fritt – Det är viktigt att spädbarnet kan andas utan några problem,  det ska inte vara massa kuddar i vägen, en arm eller täcke. Detta minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. 
  1. Spädbarnet ska vara ”lagom” varm – Det är viktigt att hålla barnet lagom varmt. Detta för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.
  1. Spädbarnet ska kunna röra sig  Det är också viktigt att spädbarnet kan röra sina armar och ben under sömnen. Med andra ord ska man inte lägga för många kuddar eller för tjocka tecken på spädbarnet.  Att spädbarnet kan röra sina armar och ben minskar risken för plötslig spädbarnsdöd.
  1. Amma spädbarnet  Att amma sitt spädbarn gör så att risken att ditt spädbarn drabbas av plötslig spädbarnsdöd minskar. Man vet inte till 100 procent varför men det tros vara att bröstmjölken som man ammar till spädbarnet minskar risken för virusinfektioner. De spädbarn som vaknar efter ett aningsuppehåll ammas oftast och detta medför då att risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om man ammar.

Hur kan man märka att en plötslig spädbarnsdöd ska ske?

Plötslig spädbarnsdöd hör man på ordet att man inte kan märka av. Den är tyvärr plötslig och sker utan att du vet om det. Oftast märker man det, när det är försent, under de tidiga morgontimmarna. Det du istället kan göra är att följa alla de tips som vi gett er som gör att ditt barn minskar risken för att drabbas av plötslig spädbarnsdöd. 

Var händer de flest respektive minst plötslig spädbarnsdöd olyckor?

Plötslig spädbarnsdöd händer minst i Asien, Nederländerna, Finland och Sverige (Enligt spädbarnsfonden). Detta då man varit väldigt noga med att meddela vad man ska göra för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. I Nya Zeeland förekommer plötslig spädbarnsdöd flest gånger per år (Enligt spädbarnsfonden) men har även där minskat rejält sedan man började meddela föräldrarna vad som kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

Vilket klimat tror man att det förekommer flest fall av plötslig spädbarnsdöd?

Plötslig spädbarnsdöd förekommer mest under de kallare månaderna. Man vet inte riktigt varför detta kan vara så men man tror att det har med att göra att du som föräldrar ofta tar på ditt spädbarn för mycket kläder vilket då gör att spädbarnet blir alldeles för varm. Detta kan vara en bidragande faktor till plötslig spädbarnsdöd.