Ett barns språk utvecklas oftast på ett strukturerat sätt. Här är några milstolpar för vad som kan vänta. Men tänk på att detta är bara är en uppskattning. Det är helt normalt att talet utvecklas både tidigare och senare. Lita på din instinkt.

Nyfödd –  tre månader: Din bebis gör tysta ljud när den är nöjd och glad. Det är oftast en enda vokal, som  till exempel ahhhh.

Två – tre månader: Barnet gråter olika i olika situationer. Under tiden som du lär känna ditt barn kommer du att kunna skilja när barnet skriker för att det är hungrigt från att det är trött, till exempel.

Tre – fyra månader: Uttrycker sig fortfarande mest i vokaler, men ljuden blir mer varierande. Börjar även babbla lite, det låter muh-muh eller bah-bah.

Fem –  sex månader: Övar på intonationer genom att ändra tonhöjden och betoning, ofta som svar på dina ansiktsuttryck. Om ditt barn efter sex månader inte gör ifrån sig några ljud är det läge att prata med en läkare.

Sju – tolv månader:  Större variation i babblet vilket resulterar i nya ljudkombinationer och tonfall. Försöker att imitera ert tal med fraser som bah-BAH-bah eller di-di-da. Har låtsaskonversationer med dig och ni turas om att ”prata”.

Tolv månader: Nu brukar barnet säga sitt första ord! Kan ett eller flera ord tillräckligt bra för att använda dem.

14 månader: Använder tonfall och betoningar mer. Exempelvis höjer rösten i slutet av en fråga. Barnet gör även gester för att komplettera sitt tal.

16 månader: Under stor del av tiden pratar barnet med någon istället för att bara babbla till ingen särskild. Barnet kan ropa på dig för att få din uppmärksamhet, nickar och skakar på huvudet för ja eller nej. Använder sig av konsonantljud som t, d, n, w och h.

18 månader: Barnet har nu ett ordförråd på ungefär 10 till 20 ord, inklusive namn, verb och adjektiv. Använder vanliga fraser för att fråga saker.

18  – 24 månader: Sätter samman två ord, som till exempel ”pappa gå”.

24 månader:  Kan 50 till 100 ord. Använder korta meningar på runt två-tre ord och personliga pronomen, som till exempel Jag ramlar! och Mig gå i dagis?

2 – 3 år: Kan ha en enkel konversation om något i omgivningen. Ställer enkla frågor ofta. Har utökat fraserna från tre ord till sex ord i meningar och utvecklar ordförrådet till 200 – 300 ord, inklusive massor av verb. Försöker prata i imperfekt och plural. Använder pronomen korrekt.

3 – 4 år: Favoritorden innehåller ofta ”varför”, ”vad” och ”vem”.  Du förstår det mesta av vad barnet säger och kan även berätta vad som hände om du inte varit i samma rum som barnet.

4 – 5 år: Barnet kan kommunicera och kan återberätta en lättare historia med en början, mitten och slutet medan ni tittar på bilder. Använder fyra till fem meningar för att beskriva en bild och med de flesta grammatiska delar på plats. Uttalet är oftast korrekt, men kan ha problem med viss ljud. Använder massor med beskrivande och tidsrelaterande ord som ”igår”.

6 – 7 år: Kan beskriva hur två objekt är lika eller olika, återberätta en berättelse eller händelse utan hjälp av bilder och använda sig av tidigare samtal och händelser.

8 år: Barnet klarar av alla ljud i talet, tonhöjd, hastighet och betoning. Använder komplexa och sammansatta meningar korrekt och kan ha en konversation med en vuxen.