KUB, BF, UL -Vad betyder alla förkortningar?

Förkortningar gravid

36243
Förkortningar gravid

Inom vården och i många diskussionsforum och artiklar på nätet används en hel del termer och förkortningar som kan te sig förvirrande för oinvigda. Nedan följer en ordlista som förklarar de vanligaste begreppen!

AD/APTD – Bukens diameter vid ultraljud

ALB – Albumin, äggvita i urinen. Undersöks regelbundet på mödravårdscentralen, för att utesluta havandeskapsförgiftning eller urinvägsinfektion

Amniocentes – Fostervattenprov

BF – Beräknat förlossningsdatum

BIM/BUM – Beräknad icke-mens/Beräknad utebliven mens, datumberäkning för senast beräknade uteblivna menstruation

Bltr, BT – Blodtryck

Bing – Bäckeningång

BPU – Beräknad förlossning efter ultraljudsundersökning

BP, beräknad partus – Beräknad förlossning på fackspråk

BPD – Fostrets huvudmått i diameter vid ultraljud

BM – Barnmorska

Bäckenscreening- Uppskattad beräkning av bäckenets storlek

C. Diagonalis- Avståndet mellan blygdbenet och övre delen av korsbenet.

Clin – Undersökning av socker i urinen

Cor – Hjärta

CTG – Cardiotokografi, elektronisk övervakning under förlossningen av livmoderns sammandragning och det ofödda barnets puls.

CRL – Crown-Rump Length. Längdberäkning på fostret, mäter avståndet mellan huvud och rumpa.,

Cx – Cervix, livmodertappen

Cytologprov – Cellprovtagning från slidväggen, livmodertappen och nedre delen av livmoderhalskanalen

Fe – Järn

FET – Frozen Embryo Transfer, det frysta embryots återföring till livmodern, vid provrörsbefruktning

Ffd – Föregående fosterdel, den del av barnet som vänt sig ner i bäckenet, vanligtvis huvudet.

Fix – Den kroppsdel som ligger ner mot bäckenet och är fixerad.

FL- Förlossning

FL/Femur – Fostrets lårbenslängd, mätt vid ultraljud

FLJ – Avlyssning av fosterljud och hjärtljud.

Fluor – Flytning

Fundus – Övre delen av livmodern

Gc – Gonorré

Huv – Huvud

Hb- Hemoglobin, färgämne i de röda blodkropparna

HB- Hinnbristning

Hegars tecken- Konsistensförändring i livmodern

HS- Hinnsprängning

HUV- Huvud

Induktion – Igångsättning av förlossningen

KUB- Kombinerat ultraljud och blodprov, en typ av fosterdiagnostik.

Lividitet – Blåfärgning av slemhinnorna i slidan på grund av ökad genomblödning

Mammae – Bröst

MA – Missed abortion, missfall där fostret ligger kvar en tid i livmoder samtidigt som moderkakan fortsätter att växa.

MF – Missfall

Mm- Modermun, livmoderhalskanalen

MVC – Mödravårdscentral

Palpera- Känna med händerna

Para- Antal barn en kvinna fött

Partus – Förlossning

Partus Normalis- Normal förlossning

Post – Efter

Pre – Före

Primagravid- Förstagångsföderska

Protein Uri – Protein i urinen, äggvita i urinen

RH +/- Förekomst eller avsaknad av Rhesusfaktorn, en egenskap hos de röda blodkropparna.

Ruckb/Ru.- Ruckbart. Den fosterdel som ligger ner mot bäckenet går att rucka på, och är varken fixerat eller rörligt.

RUL – Rutinultraljud

Rörl – Den fosterdel som ligger ner mot bäckenet och fortfarande är rörligt.

SA- Spontan abort, missfall

Sagittal utgång- Avståndet mellan svanskotan och blygdbenet

Sectio elektivt/akut – Kejsarsnitt, planerat eller akut

SF – Symfus-Fundus, avståndet från blygdbenet till övre delen av livmodern för att se om

SM – Sista mensens första dag

Symfus – Blygdbenet

Säte – Barnet ligger med rumpan ner och huvudet upp i magen

TUL- Tillväxt ultraljud, kontrollerar barnets tillväxt via ultraljud om SF-måttet avstannar.

UA – Utan anmärkning

UL – Ultraljud

U-protein – Urinprov som visar mängden äggvita, protein, i urinen

Uterus – Livmoder

VDRL/WR – Syfilisprov

VP – Väntad Partus, beräknad förlossning på fackspråk

VU – Vaginal undersökning

VUL – Vaginalt ultraljud

ÄL – Ägglossning

Ödem – Uppsvullnad p.g.a. vätskeansamlingar i kroppen