KUB, BF, UL -Vad betyder alla förkortningar?

Förkortningar gravid

49502
Förkortningar gravid

Inom vården och i många diskussionsforum och artiklar på nätet används en hel del termer och förkortningar som kan te sig förvirrande för oinvigda. Nedan följer en ordlista som förklarar de vanligaste begreppen!

Läs även: Är det farligt att vara förkyld under graviditeten? eller Hur vet jag när jag ska åka till förlossningen?

AD/APTD – Bukens diameter vid ultraljud

ALB – Albumin, äggvita i urinen. Undersöks regelbundet på mödravårdscentralen, för att utesluta havandeskapsförgiftning eller urinvägsinfektion

Amniocentes – Fostervattenprov

BF – Beräknat förlossningsdatum

BIM/BUM – Beräknad icke-mens/Beräknad utebliven mens, datumberäkning för senast beräknade uteblivna menstruation

Bltr, BT – Blodtryck

Bing – Bäckeningång

BPU – Beräknad förlossning efter ultraljudsundersökning

BP, beräknad partus – Beräknad förlossning på fackspråk

BPD – Fostrets huvudmått i diameter vid ultraljud

BM – Barnmorska

Bäckenscreening- Uppskattad beräkning av bäckenets storlek

C. Diagonalis- Avståndet mellan blygdbenet och övre delen av korsbenet.

Clin – Undersökning av socker i urinen

Cor – Hjärta

CTG – Cardiotokografi, elektronisk övervakning under förlossningen av livmoderns sammandragning och det ofödda barnets puls.

CRL – Crown-Rump Length. Längdberäkning på fostret, mäter avståndet mellan huvud och rumpa.,

Cx – Cervix, livmodertappen

Cytologprov – Cellprovtagning från slidväggen, livmodertappen och nedre delen av livmoderhalskanalen

Fe – Järn

FET – Frozen Embryo Transfer, det frysta embryots återföring till livmodern, vid provrörsbefruktning

Ffd – Föregående fosterdel, den del av barnet som vänt sig ner i bäckenet, vanligtvis huvudet.

Fix – Den kroppsdel som ligger ner mot bäckenet och är fixerad.

FL- Förlossning

FL/Femur – Fostrets lårbenslängd, mätt vid ultraljud

FLJ – Avlyssning av fosterljud och hjärtljud.

Fluor – Flytning

Fundus – Övre delen av livmodern

Gc – Gonorré

Huv – Huvud

Hb- Hemoglobin, färgämne i de röda blodkropparna

HB- Hinnbristning

Hegars tecken- Konsistensförändring i livmodern

HS- Hinnsprängning

HUV- Huvud

Induktion – Igångsättning av förlossningen

KUB- Kombinerat ultraljud och blodprov, en typ av fosterdiagnostik.

Lividitet – Blåfärgning av slemhinnorna i slidan på grund av ökad genomblödning

Mammae – Bröst

MA – Missed abortion, missfall där fostret ligger kvar en tid i livmoder samtidigt som moderkakan fortsätter att växa.

MF – Missfall

Mm- Modermun, livmoderhalskanalen

MVC – Mödravårdscentral

Palpera- Känna med händerna

Para- Antal barn en kvinna fött

Partus – Förlossning

Partus Normalis- Normal förlossning

Post – Efter

Pre – Före

Primagravid- Förstagångsföderska

Protein Uri – Protein i urinen, äggvita i urinen

RH +/- Förekomst eller avsaknad av Rhesusfaktorn, en egenskap hos de röda blodkropparna.

Ruckb/Ru.- Ruckbart. Den fosterdel som ligger ner mot bäckenet går att rucka på, och är varken fixerat eller rörligt.

RUL – Rutinultraljud

Rörl – Den fosterdel som ligger ner mot bäckenet och fortfarande är rörligt.

SA- Spontan abort, missfall

Sagittal utgång- Avståndet mellan svanskotan och blygdbenet

Sectio elektivt/akut – Kejsarsnitt, planerat eller akut

SF – Symfus-Fundus, avståndet från blygdbenet till övre delen av livmodern för att se om

SM – Sista mensens första dag

Symfus – Blygdbenet

Säte – Barnet ligger med rumpan ner och huvudet upp i magen

TUL- Tillväxt ultraljud, kontrollerar barnets tillväxt via ultraljud om SF-måttet avstannar.

UA – Utan anmärkning

UL – Ultraljud

U-protein – Urinprov som visar mängden äggvita, protein, i urinen

Uterus – Livmoder

VDRL/WR – Syfilisprov

VP – Väntad Partus, beräknad förlossning på fackspråk

VU – Vaginal undersökning

VUL – Vaginalt ultraljud

ÄL – Ägglossning

Ödem – Uppsvullnad p.g.a. vätskeansamlingar i kroppen