Barnets språk : när kan barn prata?

Barnets språkutveckling

4967
barns språkutveckling
barns lär sig prata / språkutveckling

När pratar barn

Barnets språkutveckling börjar redan tidigt och den berörs och undersöks redan på BVC när barnet är 6.8 veckor. I början handlar språket mest om att svara med ett s.k. svarsleende eller trivselljud. Senare under barnets utveckling går man in och tittar på hur barnet uttrycker sig i de olika stadierna och senare hur de faktiskt använder det talande språket.

Språkets utveckling kan variera mycket mellan olika barn. De nedan angivna värdena kan dock ses som riktmärken.

Språket vid 4 månaders ålder

 • Regagerar på välkända röster.
 • Härmar ansiktsrörelser/ grimaser.
 • Kommunicerar mest via skrik/ gråt.

Språket vid 8 månaders ålder

 • Skrattar som svar på skoj.
 • Använder gester, ögonkontat och olika ljud.

Språket vid 12 månaders ålder

 • Använder gester, grimaser, ögonkontakt och ljud.
 • Kan börja säga första ord.
 • Experimenterar med ljud.

Språket vid 18 månaders ålder

 • Säger ”Hej” eller ”Hejdå” på uppmaning.
 • Säger enkla ord och pekar.
 • Tittar på personen barnet talar med.

Språket vid 24 månaders ålder

 • Kan 200 – 300 ord.
 • Pekar på t ex öra, öga och näsa på uppmaning.
 • Använder 2 – 3 ords meningar.
 • Säger ”tack” på uppmaning.
 • Säger ofta ”Nej”.
 • Använder ”jag” och ”min/ mitt” ofta.
 • Härmar ord.
 • Säger ord på uppmaning när man pekar i bilderbok.

Språket vid 3 års ålder

 • 75-80% av språket är förståeligt.
 • Talar meningar på 3-5 ord.
 • Hoppar över ord ibland.
 • Gillar att lyssna på sagor, helst en välkänd som läses exakt likadant varje gång.
 • Gillar att sjunga enkla sånger.
 • Kan svara på frågan om barnet är ”flicka eller pojke”

Språket vid 4 års ålder

 • Kan lära sig att känna igen bokstäver och skriva namn.
 • Kan känna igen ord i enkla böcker eller på skyltar (T ex STOPP).
 • Kan räkna 1-7 saker högt.
 • Bildar relativt komplexa meningar.
 • Kan lära sig namn, adress och telefonnummer.
 • Gillar att sjunga, rimma och säga påhittade ord.
 • Kan följa instruktioner i flera led, även utan sammanhang ”Gör det och därefter gör det”.

Språket vid 5 års ålder

 • Känner igen färgerna (röd, gul, blå, grön, svart).
 • Förstår att Sagor har ”början”, ”mitten” och ”slut”.
 • Förstår att böcker läses från vänster till höger.
 • Gillar att berätta egna berättelser.
 • Gillar gåtor och skämt.
 • Lär sig några bokstäver och siffror.

Läs även: Barnets motoriska utveckling