Tvillingförlossning

Tvillingförlossning

7527
Tvillingförlossning
Tvillingförlossning

En tvillingförlossning kan ske antingen vaginalt eller genom kejsarsnitt.

En vaginal förlossning är möjlig om huvudet på den tvilling som ligger närmast förlossningskanalen är vänt nedåt, om mängden fostervatten är tillräcklig, tvillingarnas tillväxt är normal samt om graviditeten är nästan eller helt fullgången.

Det vanligaste är att de föds vaginalt, men ibland är det aktuellt med kejsarsnitt. Tvillingarna föds genom operation om tvillingarna föds för tidigt eller den tvilling som ligger närmast förlossningskanalen är vänd med stjärten neråt.

Att föda vid tvillingförlossning

Vid en vaginal förlossning ser processen för den tvilling som föds först likadan ut som när bara ett barn föds.

När tvilling nummer två ska födas har livmodertappen redan förkortas och kanalen är öppen, därför går det mycket fortare med själva födseln när värkarbetet kommer igång på nytt.

Skillnaden vid en tvillingförlossning är att personalstyrkan i rummet är mycket större samt att förlossningen övervakas av en läkare via ultraljud. Läkaren följer det första barnets födelse och med enkla grepp på mammans mage styr han eller hon den andra tvillingens riktning så att barnet ligger med huvudet neråt.

Medan den första tvillingen föds fram finns det som vanligt en barnmorska i rummet, inför den andre tvillingens ankomst tillkallas ytterligare en barnmorska varpå tvillingarna får varsin.

Eftersom det är viktigt att värkarbetet kommer igång på nytt efter det första barnets födelse har mamman ett dropp i armen, ifall det skulle behövas värkstimulerande oxytocin för att få igång livmoderns sammandragningar igen.

Om kejsarsnitt skulle bli aktuellt går det till på samma sätt som när det bara är ett barn.