Så här fungerar föräldrapenningen

8876

Föräldraförsäkringen är en förmån som gör det möjligt för föräldrar att få ihop både arbete och familjeliv, både ekonomiskt och tidsmässigt. Hur man väljer att fördela ledigheten sinsemellan är helt individuellt, och kan bero på vilken livssituation man befinner sig och kanske hur det lönar sig bäst för föräldrarna.

Innan man börjar planera för föräldraledigheten är det klokt att sätta sig in i hur ersättningen fungerar, vilka rättigheter man har och vad ersättningen baseras på.

För den som inte är insatt kan det verka lite krångligt att hantera all information och komma fram till hur man gör och vad som blir bäst, men när man väl förstått hur ersättningen fungerar blir det enklare. Nedan reder vi ut begrepp, beräkningar och regler som är bra att känna till:

 Vem kan få föräldrapenning?

 • Den som är hemma med ett barn i stället för att jobba, studera eller söka arbete
 • Den är som är förälder och/eller vårdnadshavare till barnet
 • Den som bor tillsammans med föräldern, förutsatt att personen:
  • Har, eller har haft gemensamma barn med föräldern
  • Är, eller har varit gift med föräldern
  • Är eller har varit registrerad partner med föräldern.

Hur gör man för att få föräldrapenning?

Först och främst måste du posta ditt moderskapsintyg till Försäkringskassan. Intyget får du av din barnmorska under graviditeten. En tid före beräknad förlossning får du hemskickat information om föräldrapenning och föräldraledighet. Du kan antingen fylla i papperna, eller göra det via internet på Försäkringskassans hemsida.

Du måste först anmäla föräldrapenning, och därefter ansöka om den. Man kan ansöka om föräldrapenning i perioder, antingen som en enda sammanhängande ledighet, eller uppdelat beroende på hur man vill ha det.

Antal dagar

Två föräldrar har rätt till totalt 480 hela dagars föräldraledighet. Dagarna är per automatik fördelade mellan båda, d.v.s. 240 dagar per förälder.

90 av de 240 dagarna per förälder är personliga, medan resterande 180 går att ge bort till den andra om man så önskar.

Det betyder att den ena kan ta ut maximalt 420 dagar (240 av sina egna dagar + 180 dagar av den andra förälderns), och den andra behåller alltid minst 90 dagar.

Antal dagar om du har tvillingar eller trillingar

Det totala antalet dagar ökar med 180 dagar för tvillingföräldrar, och 360 dagar för trillingföräldrar.

 Tillfälliga föräldradagar

I samband med att barnet föds har pappan eller partnern rätt till tio tillfälliga föräldradagar som inte är inräknade i de 240 dagarna. De här tio dagarna går bara att ta ut vid just detta tillfälle och går förlorade om de inte tas ut.

Tidsbegränsning

Det går att ta ut föräldrapenning i valfri omfattning från och med den 60:e dagen innan beräknad förlossning och fram tills att barnet fyller tolv år.

Vad grundar sig ersättningen på?

Den föräldrapenning du kommer få beror helt på din egen beräknade inkomst. Din inkomst ligger till grund för det som kallas för SGI, sjukpenningsgrundande inkomst. Ersättningen du får på sjukpenningnivå är 80 % av din SGI, multiplicerat med 0,97.

För att räkna ut din dagersättning behöver du därför först och främst veta hur mycket du tjänar per månad, sedan beräkna din SGI och slutligen ta fram ersättningen per dag. Detta kan låta lite krångligt men så länge du känner till din månadslön kan du enkelt räkna ut hur mycket du kommer få ut per dag.

Nedan följer ett räkneexempel, med en fiktiv månadslön på 25 000 kronor.

 • 25 000 kr x 12 (årets månader)= 300 000 (årslön)
 • 300 000 x 0,97 = 291 000 (din SGI, sjukpenninggrundande inkomst)
 • 291 000/365×0,80= 638 kronor per dag (SGI dividerat med årets dagar, multiplicerat med 80 %)

Byt ut den fiktiva månadslönen på 25 000 kronor till din egen lön och följ uträkningen så får du fram din egen dagersättning. Multiplicera sedan din dagersättning med det antal dagar per månad som du kommer ta ut föräldraledighet så får du en överblick av hur ekonomin kommer se ut.

Om du inte har någon sjukpenningsgrundande inkomst

Om du inte har någon inkomst eller om den är väldigt låg kan du få ersättning på grundnivå, det vill säga 180 kronor per dag.

Lägstanivå

Av de totalt 480 dagarna, är 390 stycken på sjukpenningnivå och 90 stycken är på lägstanivå.

De här 90 dagarna ger en dagersättning på 180 kronor per dag för barn födda efter den 1:a juli 2006.

För att kunna ta ut dagar på lägstanivå måste du först ha tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå.

Hela, halva, eller delar av dagar

Föräldraförsäkringen är flexibel och tillåter föräldrarna att ta ut ersättning i valfri omfattning. Man kan ta ut heldag, halvdag, tre fjärdedelsdag, en fjärdedelsdag, och till och med en åttondelsdag.

Detta valfria upplägg gör att två föräldrar kan vara lediga samtidigt, genom att ta ut varsin halvdag t.ex. En del väljer att ta ut delar av dagar och arbeta resterande tiden.

Andra väljer att ta ut bara ett par dagar i veckan men ändå vara hemma. Hur man tar ut sina dagar och i vilken omfattning beror helt på ens ekonomiska förutsättningar.

Dubbeldagar

Under barnets första år kan föräldrar numer ta ut gemensam föräldraledighet, under maximalt 30 dagar. Detta ökar inte det totala antalet dagar som finns till förfogande utan betyder att det går åt två föräldradagar per dag.

Rätt till ledighet

 • Om du har ett barn som är yngre än 1,5 år har du rätt enligt föräldraledighetslagen att vara helt ledig ifrån ditt arbete oavsett i vilken omfattning du tar ut föräldrapenning.
 • När du tar ut föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning (när du är hemma med sjukt barn) kan du inte heller bli nekad ledighet.
 • Fram tills ditt barn fyller åtta år eller går ut första klass har du rätt att arbeta 75 %, det vill säga förkorta din normala arbetstid med en fjärdedel.