Föräldradagar

Föräldradagar

66590
Föräldradagar
Föräldradagar

Hur många föräldradagar från man?

Redan i början av graviditeten är det dags att fundera över hur ni ska göra med föräldraledigheten och föräldradagarna. Föräldradagar ett något förmånligt vi har i Sverige som ingår i den föräldraförsäkring som finns för att du och din partner ska kunna vara hemma med barn.

Din rätt till föräldradagar

När du ska vara föräldraledig med barn har du som blivande mamma rätt att vara ledig sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter barnet är fött. Som partner har du rätt till tillfällig föräldrapenning under 10 dagar i samband med barnets födelse. Väntar ni tvillingar så får partnern hela 20 dagar.

Läs även: Beräkna förlossningsdatum

Hur många föräldradagar får man?

Idag (2019) får ni som ska blir föräldrar 480 föräldradagar. Är ni två så delar ni på dessa dagar och får således automatiskt 240 dagar vardera. 195 av dessa 240 föräldradagar är på sjukpenningnivå och resterande 45 dagar är på lägstanivå. Är du ensam har du 390 föräldradagar på sjukpenningnivå och 90 dagar på lägstanivå.

Avstå föräldradagar

Du har även rätt att avstå eller ge bort föräldradagar. 90 dagar av de totala antalet dagarna på sjukpenningnivå är reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern. Om ni är två föräldrar betyder det att en förälder som mest kan nyttja 390 föräldradagar, varav 300 på sjukpenningnivå.

Hur gör man för att ta ut föräldradagarna?

När det är dags att ta ut dina föräldradagar så ansöker du om föräldrapenning på försäkringskassans hemsida. Ledigheten diskuterar du med din arbetsgivare.

Hur mycket pengar får jag under mina föräldradagar?

När du tar ut dina föräldradagar så får du knappt 80% av din inkomst om du tar ut föräldrapenning för 7 dagar i veckan. Maximalt får du dock 967 kronor per dag. Hur mycket pengar du får beror med andra ord på din lön och din sjukpenninggrundade inkomst (SGI) innan det att du får barn. Har du inte rätt till sjukpenninggrundade inkomst så får du 250 kronor om dagen. Lägstanivådagarna ger alltid en ersättning på 180 kronor per dag.

Kan man ta ut föräldradagarna samtidigt?

Ni kan viss del ta ut föräldradagar samtidigt. Dels kan ni göra det i samband med förlossningen då partnern har rätt att vara föräldraledig under 10 dagar. Ni har även rätt att använda 30 föräldradagar samtidigt under ledigheten, s.k. dubbeldagar. Båda behöver inte ta ut dessa dubbeldagar på samma nivå ex på sjukpenningnivå, utan detta väljer ni själv. Ni måste dock ta ut dagarna för samma omfattning, en heldag, halvdag, osv.

Föräldrardagar vid flera barn

Får du fler barn, exempelvis tvillingar, trillingar osv. så får du fler dagar, men inte dubbelt så många. Såhär fördelar sig föräldradagarna om du får mer än ett barn:

1 barn: 390 dagar på sjukpenningnivå, 90 på lägstanivå. Totalt 480.

2 barn: 480 dagar på sjukpenningnivå, 180 på lägstanivå. Totalt 660.

3 barn: 660 dagar på sjukpenningnivå, 180 på lägstanivå. Totalt 840.

4 barn: 840 dagar på sjukpenningnivå, 180 på lägstanivå. Totalt 1020.

Är ni två föräldrar kan ni ta ut föräldrapenning för var sitt barn och på så sätt vara hemma samtidigt.

Vem kan använda föräldradagarna?

Ska du ha rätt till föräldradagar så ska du vara förälder till barnet eller ha vårdnaden om barnet. Du räknas även som förälder om du bor tillsammans med föräldern och har eller har haft andra gemensamma barn med föräldern, är eller har varit gift med föräldern, är eller har varit registrerade partner med föräldern. Det krävs även att du är hemma med ditt barn istället för att arbeta, studier eller söka arbete.

Varje juridisk förälder kan även dela med sig av sina föräldradagar till ytterligare en person. Totalt kan därför fyra vuxna vara lediga med ett barn, dock inte samtidigt förutom under de 30 dubbeldagarna.

Tips rörande föräldradagar

Vid sjukdom: Är du sjuk under tiden då du tar ut dina föräldradagar så ska du sjukskriva dig på samma sätt som när du arbetar. På så sätt räknas det som sjukdagar istället för föräldradagar och du sparar dessa dagar till framtiden. Är du sjuk i mer än sju dagar så måste du skicka in läkarintyg. Efter du varit sjuk måste du göra en ny ansökan om föräldrapenning. Är ditt barn äldre än åtta månader så kan ni vabba för ert barn.

Efter barnet är ett år:När barnet är nyfött fram till dess att barnet fyller ett år kan du ta ut dina föräldradagar som du vill. Efter det första året så måste du dock ta ut fem dagar i veckan, om du vill vara helt föräldraledig från ditt arbete. Om du inte gör detta så mister du din sjukpenninggrundande inkomst, vilket kommer ge dig lägre utbetalningar längre fram.

Ledig utan ersättning: Många vill spara så många föräldradagar som möjligt för att få så lång ledighet som möjligt. Det kan därför vara frestande att ta ut färre dagar och att ta ledigt utan ersättning. Viktigt är att tänka på att ledigheten på sikt även kan påverka saker som din löneutveckling, karriär och pension. Så tänk igenom detta ordentligt innan du tar beslut om att ta ut föräldradagar utan ersättning.

Få två barn tätt: Om du blir gravid igen innan det att det första barnet blivit ett år och nio månader, så får föräldrarna behålla den tidigare föräldrapenningsnivån (SGI). Om du blir gravid efter detta så baseras din sjukgrundade inkomst på din faktiska inkomst, vilken kan bli väldigt låg om du valt att arbeta mindre efter det första barnet.