Vad händer på MVC?

10890

Den grundläggande vården är densamma på alla mödravårdscentraler men utbudet kan variera något mellan olika landsting.

Vanligtvis brukar basprogrammet vara uppbyggt enligt följande:

Inskrivningssamtal mellan v.8-12

Under det första besöket på MVC registreras man som gravid och får träffa den barnmorska som kommer följa en genom hela graviditeten. Normalt sett får man lämna ett blodprov vars värden förs in i en journal tillsammans med uppgifter om, vikt, längd och blodtryck. Man tar också prov för att klargöra immunitet mot röda hund, samt eventuell förekomst av gulsot, syfilis och HIV.

Barnmorskan går igenom föräldrarnas sjukdomshistoria och samt kartlägger mammans tobak- och alkoholvanor sedan graviditeten blivit känd.

Mamman får viktig information om kostvanor, vilka vitaminer som är extra nödvändiga och allmän hälsovägledning.

Vid behov bokas det in en gynekologisk undersökning.

Läs även: Vår graviditetskalender

Vecka 16-20

Någon gång under den här perioden kallas den blivande mamman till en ultraljudsundersökning där man fastställer graviditetens längd vilket kan ge en klarare bild av beräknat förlossningsdatum. Man fastställer antalet foster och kan upptäcka eventuella missbildningar och avvikelser.

Ibland är det också möjligt att se vilket kön barnet har.

Vecka 20-32

Från och med ungefär vecka 20 blir besöken hos barnmorskan tätare. Kring vecka 20 får mamman ett moderskapsintyg med beräknat förlossningsdatum. Intyget bekräftar graviditeten och används vid kontakten med Försäkringskassan inför den kommande föräldrapenningen.

Ungefär var tredje vecka mäter barnmorskan mammans blodtryck och kontroller barnets hjärtfrekvens. Man mäter livmoderns tillväxt genom Symfus-Fundus-mått vilket innebär att barnmorskan mäter avståndet mellan övre delen av livmodern och kvinnans blygdben. Måttet förs in i ett diagram varje gång för att se att kurvan följs och livmodern växer som den ska.

Man fastställer också kvinnans blodgrupp för att kunna förbereda för en eventuell blodtransfusion under förlossningen.

Vecka 32-36

Nu blir besöken ännu tätare och du träffar din barnmorska ungefär varannan vecka. Barnmorska känner på magen för att fastställa barnets position. Om barnet ligger felvänt, d.v.s. med fötterna neråt skickas en remiss till förlossningskliniken där personalen beslutar om man ska försöka vända på barnet eller ej.

Under de här veckorna fortsätter barnmorskan att kontrollera att alla värden ligger inom det normala.

Vecka 36-40

Från och med nu besöker du barnmorskan en gång i veckan. Man fortsätter kontrollera värdena samt fosterläget. Man går igenom graviditeten och en kopia av sammanställningen skickas till den tilltänkta barnavårdscentralen.

Vecka 40 och framåt

Om du fortfarande är gravid finns ett sista besök inbokat nu. Om du nått fram till 41 fullgångna graviditetsveckor remitteras du vidare till förlossningskliniken där en bedömning görs av huruvida förlossningen ska sättas igång eller ej, alternativt om det är aktuellt med kejsarsnitt.