Akut spermiebrist i Sverige efter ny lag

7127

Den 1 april kom en ny lag i  kraft som innebär att ensamstående kvinnor får genomgå fertilitetsbehandling med donerade spermier.

Socialstyrelsen uppskattar att ungefär 800 ensamstående kvinnor kommer söka assisterad befruktning det kommande året och det har brist på personal som ska ta emot donationer och sköta laboratorieverksamhet och vård.

Det råder nu debatt om vilken grupp patienter som ska prioriteras. Ska det baseras på hur länge de väntat, om de söker på grund av medicinska skäl eller ålder? Om medicinska skäl prioriteras kommer fler par få hjälp eftersom de oftare söker av den anledningen medan ensamstående kvinnor prioriteras ned.