Hinnsvepning – vad är och hur går en hinnsvepning till?

Hinnsvepning

38691
hinnsvepning
hinnsvepning

Hinnsvepning är något som genomförs för att stimulera mognad av livmodertappen och för att hjälpa till att få igång värkarna. Ofta upprepas ingreppet med ett par dagars mellanrum.

Vad är hinnsvepning?

En hinnsvepning genomförs i vissa fall när man gått över tiden eller om man mår väldigt dåligt och vill försöka att få igång förlossningen tidigare. Ingreppet innebär att en barnmorska eller läkare med ett finger sveper hinnorna.

Hur går en hinnsvepning till?

En hinnsvepning genomförs genom vid en vaginalundersökning där barnmorskan eller läkaren för in ett finger genom modermunnen och mellan fostervattenhinnan och insidan av livmoderväggen. Genom cirkelrörelser sveper man hinnorna som då lossas. När detta genomförs så tror man att hormonet prostaglandin stimuleras och frisätts och hjälper livmodertappen att mjukna. Själva ingreppet tar endast några sekunder.

När gör man en hinnsvepning?

Normalt sett gör man en hinnsvepning i slutet av graviditeten. Den kan göras från graviditetsvecka 37+0, men genomförs sällan tidigare än vecka 40+0. Processen behöver ofta genomföras vid flera tillfällen med ett par dagars intervall. Vid genomförandet bör barnet vara fixerat och livmoderhalsen / livmodertappen bör för bästa resultat vara mjuk vid genomförandet.

Vid hinnsvepning finns det en något förhöjd risk vid sätesbjudning, tvärläge, placenta previa, misstänkt fetal missbildning och vid andra tillstånd där kvinnan inte kan föda vaginalt.

Hur känns en hinnsvepning?

Själva ingreppet vid hinnsvepning är inget som normalt gör ont, men det kan kännas lite obehagligt. En del läsare beskriver dock att det gjort mer ont om de inte hunnit öppna sig något alls och när tappen inte var mjuk. Efter en hinnsvepning kan man få lite rosaaktiga flytningar. Molvärk och smärtsamma sammandragningar är också vanligt efteråt. Där finns ingen ökad risk för infektion hos mamman eller barnet med den här metoden om den genomförs inom vården med sterila handskar.

Läs även:  Missfall     /   Livmodertappen   /    Gravid vecka 41