Hepatit C

5222

Hepatit C är orsakat av ett virus och kan leda till kronisk inflammation i levern och framtida leverskador.

I samband med insjuknandet är det vanligt att den smittade är symtomfri men av de som får en Hepatit C-infektion drabbas 4 av 5 av kronisk leverinflammation som efter ungefär 10 år utvecklas till allvarliga leverskador och leversjukdomar.

Gravida kvinnor som bär på smittan löper ingen större risk för ytterligare komplikationer utöver de generella symtomen och följdsjukdomarna men man bör undvika ingrepp som fostervattenprov och skalpblodprovtagning eftersom det innebär en ökad risk för smittoöverföring till barnet.

Det är relativt ovanligt att den gravida kvinnan smittar sitt barn under graviditeten och förlossningen men de 5 % av barnen som trots allt drabbas riskerar att utveckla kronisk Hepatit C.

Läs även: Hepatit A / Hepatit B