Gonorré gravid

Gonorré gravid

8015
Gonorré gravid
Gonorré gravid

Gonorré när du är gravid

Gonorré är en sexuellt överförbar infektion orsakad av en bakterie (Neisseria gonorrhoeae).

Hälften av alla smittade kvinnor inte uppvisar aldrig några symtom. Den andra hälften kan få ökade flytningar, urinrörsinflammation och smärtor i underlivet på grund av att bakterien oftast fäster sig i livmoderhalsen och urinröret. I värsta fall kan gonorré leda till allvarligare följdsjukdomar som bland annat påverkar graviditeten såsom äggledarinflammation eller utomkvedshavandeskap.

De flesta gravida kvinnor har inga symtom alls dock har man upptäckt att infektion i livmodern efter förlossning är vanligare hos denna kategori. Inkubationstiden för sjukdomen är endast 2-6 dagar.

Smitta till barnet sker i samband med förlossning och en tredjedel av barn till gonorrésmittade kvinnor drabbas av en ögoninfektion som uppträder relativt kort efter födseln.

Gonorré under graviditeten

Upp till 80% av de gravida kvinnor som har smittats med gonorré har inga symtom alls. Symtomen för gravida är vid smitta samma som när man inte är gravid. För att ta reda på om den gravida kvinnan har gonorré så tar man prov från urinröret, livmoderhalsen, ändtarmen och svalget.

Gravida kvinnor med gonorré samt deras partner behandlas med antibiotika, helst i ett så tidigt skede som möjligt för att förhindra det nyförlösta barnet att smittas samt minimera risken för följdsjukdomar hos de vuxna.

Gonorré och det nyfödda barnet

Nyfödda barn kan om mamman har gonorré smittas. Om de inte behandlas direkt så kan barnet få en ögoninfektion med risk för blindhet. Runt 30-35% av barnen som föds av en kvinna som har gonorré får ögoninfektionen. Redan när barnet ligger i magen så finns det vid gonorré en förhöjd risk för en prematur födsel. I övrigt kommer dock fostret inte att smittas eller påverkas förrän vid förlossningstillfället.

De som läste om Gonorré under graviditeten läste även mer om Kondylom.