När illamåendet inte släpper

6114

Illamående och kräkningar under graviditeten är ett av de vanligaste besvären och uppkommer på grund av hormonförändringar i kroppen.

Vanligtvis uppkommer illamående och kräkningar efter ungefär en månads graviditet och kan framkallas extra mycket av vissa lukter, smaker eller till och med synintryck. En del kvinnor kan till och med reagera på benämningar av vissa maträtter eller drycker som vid åsyn, smak eller lukt triggar igång olustkänslorna.

Tom mage, trötthet och stress är andra faktorer som gör att illamående och kräkningar blir värre.

I regel brukar besvären gå över av sig själva efter ungefär tre månader, men ungefär en av tio kvinnor får så svåra och ihållande kräkningar att det kan bli farligt för både fostret och mamman och då är det tal om allvarligt graviditetsillamående, Hyperemesis Gravidarum.

Hyperemesis Gravidarum kan leda till näringsbrist, störningar i elektrolyt-, vätske-, eller syrebalansen. De allvarliga kräkningarna kan också leda till missfall.

Störst risk att drabbas av tillstånd löper de som går igenom en tvillinggraviditet och beror troligtvis på en hastig ökning av koriogonadotropin, ett hormon som produceras av moderkakan.

Vid Hyperemesis Gravidarum rekommenderas kvinnan att inta små täta måltider, mycket vätska och vitamin B6.

I vissa fall krävs medicinering och vid ännu svårare fall blir det aktuellt med inläggning och intravenös behandling på sjukhus.