Hepatit A

4919

Hepatit A, även kallat epidemiskt gulsot orsakas av ett levervirus som ger inflammation i levern.

Smitta sker genom direktkontakt mellan människor samt via födoämne och förorenat vatten.

Hepatit A överförs bara från kvinnan till barnet om hon befinner sig i det smittsamma skedet av sin sjukdom i samband med förlossningen. Dock uppvisar nyfödda barn oftast inga symtom och man har heller inte kunnat påvisa några fosterskador orsakade av viruset, däremot kan barnet föra smittan vidare.

Läs även: Hepatit B / Hepatit C