Hepatit A

2751

Hepatit A, även kallat epidemiskt gulsot orsakas av ett levervirus som ger inflammation i levern.

Smitta sker genom direktkontakt mellan människor samt via födoämne och förorenat vatten.

Hepatit A överförs bara från kvinnan till barnet om hon befinner sig i det smittsamma skedet av sin sjukdom i samband med förlossningen. Dock uppvisar nyfödda barn oftast inga symtom och man har heller inte kunnat påvisa några fosterskador orsakade av viruset, däremot kan barnet föra smittan vidare.

DELA
Föregående artikelCandida -svampinfektion
Nästa artikelHepatit B