Bäckenbottenbedövning / Pudendusblockad (PDB)

Bäckenbottenbedövning

8970

Bäckenbottenbedövning ges av barnmorskan med en spruta i underlivet och används bara i utdrivningsskedet. Bedövningen ger effektiv smärtlindring då den bedövar bäckenbotten och slidöppningen.

Dock har metoden minskat i popularitet då den bedövande effekten också tar bort den nödvändiga krystkänslan samt att värkarna blir färre vilket påverkar själva förlossningsförloppet och gör det mer utdraget. PDB ger ibland alltför lång effekt och påverkar nerverna i slidan och bedövningen kan i vissa fall kvarstå i flera dygn.

På en del kliniker lokalbedövar man i slidan i stället.

Läs även: Olika bedövningsmetoder