Ultraljud – vad är ultraljud och när görs det?

Ultraljud

10527
Ultraljud
Ultraljud

Alla kvinnor som är gravid i ungefär vecka 17-18 erbjuds en frivillig ultraljudsundersökning. Metoden har använts länge och klassas som säker. Tack vare att ultraljudsapparaterna ger ifrån sig en så pass liten mängd energi har man hittills aldrig kunnat påvisa några skador hos fostret relaterade till undersökningen.

Ett ultraljud syftar främst till att fastställa graviditetens längd och utveckling och man kan genom undersökningen fastställa vissa grövre missbildningar.

Ultraljud

Ultraljudsundersökningen är en snabb och smärtfri metod som genom reflekterande ljudvågor kan visa innehållet i livmodern på en bildskärm.

Hur går ultraljudsundersökningen till?

När man ska göra ett ultraljud får man lägga sig på en brits varpå barnmorskan smörjer magen med en gelé som ger förbättrad kontakt och klarare bilder.

Svaga ljudvågor sänds in i livmodern genom en liten ultraljudsgivare som ser ut som en liten slang och ljudvågorna reflekteras tillbaka av vävnaderna. Det reflekterade ljudet omvandlas till bild och kan ses i rörligt format på en datorskärm.

Tack vare ultraljudsbilderna kan man ta reda på hur många foster som finns i magen, hur moderkakan är placerad, livmoderns form och mängden fostervatten. Dessa uppgifter är viktiga och kan påvisa allvarliga förändringar som tack vare att de upptäcks i god tid kan behandlas därefter.

Naturligtvis går det också att ta reda på barnets kön om så önskas. Detta ingår dock inte i vårdens uppgift och är inget som de måste ta reda på.

När gör man ultraljud?

Idag finns det privata kliniker där man kan göra ultraljud om man vill göra fler ultraljud än vad som ingår i vårdprogrammet. Det ultraljud som görs i Sverige kallas för rutinultraljud och det erbjuds alla gravida mellan vecka 18 och 20.

En del gör även tidigt vaginalt ultraljud eller ett ultraljud som en del av KUB ler tillväxtultraljud. Alla ultraljud är frivilliga.