Kejsarsnitt – hur, när och varför?

9419

Om den blivande mamman av någon anledning inte kan föda normalt, d.v.s. vaginalt förlöses hon i stället med kejsarsnitt.

Operationen kan vara antingen planerad, akut eller urakut, beroende på anledning till ingreppet. Vanliga anledningar till kejsarsnitt är:

 • Barnet ligger i sätesbjudning, d.v.s. med stjärten först. Om försök att vända barnet rätt har misslyckats planerar man för kejsarsnitt eftersom det medför färre risker för barnet.
 • Mamman har för trångt bäcken.

Om mamman är förstföderska kan det vara svårt att förutse detta vilket kan leda till akut kejsarsnitt. Om hon är omföderska är kejsarsnittet redan planerat i förväg eftersom det redan är känt att bäckenet är för trångt.

 • Ineffektivt värkarbete

Vid svagt värkarbete kan förlossningen bli väldigt lång och utdragen. För att barnet ska lyckas tränga ner i bäckenet krävs rejäla värkar. Om värkarna är för svaga eller stannar av kan det bli allvarligt för både mamman och barnet. Om inget annat fungerar kan det i sådana fall bli aktuellt med kejsarsnitt.

 • Mamman har fått havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning upptäcks oftast i god tid men om mamman blir riktigt sjuk av kan det bli aktuellt med kejsarsnitt oavsett hur långt i graviditeten hon är.

 • Föreliggande moderkaka

Moderkakan kan vara placerad så att den täcker för livmodermunnen så att barnet inte kan komma ut den naturliga vägen.

 • Barnet är för stort

I vissa fall är barnet alldeles för stort i förhållande till mammans bäcken varpå kejsarsnitt blir nödvändigt.

 • Tidigare skador i underlivet efter förlossning eller operation i livmodern

Kejsarsnitt kan i sådana fall vara ett bättre och mindre riskabelt alternativ än en vaginal födsel.

 • Tvilling- eller trillingfödsel

Det är ganska vanligt att flerbördsfödslar avslutas med planerat kejsarsnitt.

 • Förlossningsrädsla

Ibland är kvinnan uppriktigt rädd inför vaginal förlossning. I sådana fall försöker barnmorska, läkare eller annan personal först att hjälpa kvinnan att komma till ro med sin rädsla. Om detta inte går kan kejsarsnitt vara en lösning för henne. Även om en vaginal förlossning är det bästa om barnet är friskt, graviditeten förflutit normalt och mamman utöver rädslan mår bra, men samtidigt kan förlossningsrädsla göra förlossningen till en traumatisk upplevelse där kvinnans fokus kanske ligger mer på rädslan än på att t.ex. krysta rätt och liknande. Därför kan kejsarsnitt vara ett alternativ.

 

Hur går operationen till?

Innan operationen kommer mamman överens med läkare och barnmorska vilka bedövningsmetoder som ska användas samt vilken tid kejsarsnittet ska äga rum. Detta gäller om kejsarsnittet är planerat. Vid akut kejsarsnitt får kvinnan och anhöriga naturligtvis veta om vad som ska hända men själva planeringen innan uteblir i viss mån. Vid urakut kejsarsnitt finns kanske inte alltid utrymme för vidare diskussion, dåd et kanske råder fara för barnets eller mammans liv.

Från och med midnatt natten innan ett planerat kejsarsnitt ska mamman vara på fastande mage, d.v.s. hon får varken dricka eller äta någonting. Vid akut eller urakut operation gäller naturligtvis inte samma förhållningsregler.

På operationsavdelningen får mamman bedövning. Oftast sätts ryggbedövning in, antingen spinal, epidural, eller en kombination av de båda. Denna bedövningsmetod anses minst riskabel för både mamma och barn.

Mamman får också en kateter inlagd i urinblåsan. Den tunna slangen leder urinen ut i en påse. Katetern behöver sitta i så länge bedövningen är verksam eftersom hon inte kan kissa på egen hand.

Utöver urinkatetern sätts också en venkateter i armvecket eller på handen. Därigenom kan mamman få vätska eller eventuell medicin som behövs under ingreppet.

När bedövningen börjat verka lägger läkaren ett tvärsnitt över nedre delen av magen precis över blygdbenet, ett så kallat bikinisnitt.

Sedan görs en lite öppning i livmodern som töjs ut varpå barnet och moderkakan lyfts ur.

Om mamman varit vaken under operationen, vilket är det vanligaste får hon ha barnet hos sig medan livmodern och därefter magen sys ihop. Dett ögonblick kan vara känslomässigt viktigt. Särskilt eftersom mamman under de närmsta timmarna kommer vara skild från sitt nyfödda barn.

Mamman behöver inte se sin mage under operation även om hon är vaken, man sätter upp en skärm framför magen och udnerkroppen.

Ett kejsarsnitt tar mellan en kvart och upp till en timme att genomföra. De flesta akuta kejsarsnitt behöver trots vad namnet antyder inte alltid utföras omedelbart utan det går oftast att vänta 30-60 minuter. Urakut kejsarsnitt däremot sker snarast möjligt.

Vad händer efter operationen?

Mamman förs vidare, antingen till förlossningsavdelningen om hon varit vaken, eller till uppvakningsavdelning om hon varit nersövd och där stannar hon några timmar.

På förlossningsavdelningen undersöker barnmorskorna under ett par timmar att livmodern drar ihop sig som den ska, genom att trycka lätt på magen. Under den här tiden är barnet vanligtvis med någon av mammans anhöriga.

Barnmorskorna har också koll så att mamman inte blöder för mycket. Över operationsärret läggs ett bandage, och inom ett apr timmar kan mamman resa sig och gå själv när ryggbedövningen släppt. Då tas ibland urinkatetetern bort men ibland får den sitta kvar över natten. I vissa fall ges antibiotika i infektionsförebyggande syfte eller läkemedel som minskar risken för blodpropp.

När hela operationen och efterarbetet är över får mamma och barn bege sig vidare till BB, där de kan behöva stanna ett par dagar längre än vanligt. Om barnet vårdas på neonatalavdelningen, en avdelning för prematura barn och barn som behöver extra observation får man besöka barnet där, när och hur ofta man vill.

Hur mår man efter ett kejsarsnitt?

Efetr att bedövningen har släppt är det vanlgit att man behöver smärtstillande medicin i någon form eftersom det gör ganska ont både i magen och kring operationssåret. Den mest intensiva smärtan minskar dock oftast under det första dygnet. Ibland ges morfinsprutor mot smärtan men då måste alla parter vara medvetna om att morfinet går över i bröstmjölken till barnet. Vanliga smärtstillande tabletter är mindre riskabla.

Det är viktigt att röra på sig efter ett kejsarsnitt för att få igång blodcirkulationen vilket påskyndar läkningen och minskar risken för blodpropp och förstoppning. Även om det gör ont och känns obehagligt är det inte farligt att varken resa sig upp eller röra på sig.

Dock ska man undvika tunga lyft. Med tunga lyft inkluderas inte vikten av t.ex. det nyfödda barnet.

Det är bra att börja göra knipövningar inom ett par dagar efter operationen men andra övningar som t.ex. magträning är inte att rekommendera.

Bandaget som lades på ärret får sitta kvar i ett par dagar, men det går ändå att duscha med det på. Stygnen på magen är vanligtvis sydda med en tråd som löses upp av sig själv.

Vad gäller amningen kan den komma igång något senare efter ett kejsarsnitt jämfört med efter en vanlig förlossning. Därför kan man behöva extra hjälp med att lägga barnet till bröstet så att barnet får suga ofta. För mamman kan det vara svårare att hitta rätt amningsläge, då hon har ont i både magen och ärret. Eftersom mamman fr stanna längre på BB än vanligt finns alltid personal till hands för att hjälpa henne och barnet att få rätt på amningen. Även efter att man lämnat BB finns mycket hjälp och stöd att få.

Känslomässigt kan ett kejsarsnitt vara omvälvande. Operationen kanske inte var planerad och man kanske hade föreställt sig en vanlig förlossning. I stället har man blivit opererad och har ont. På BB träffas barnmorska och läkare ihop med mamman för att gå igenom allt som hänt, och huruvida mamman behöver fortsatt stöd efter hemgången. Ibland kan man behöva prata av sig mer, då kan barnmorskan på MVC finnas till hands alternativt vidareförmedla kontakt till psykolog eller kurator. Mamman får också lov att prata mer med läkaren om hon behöver det.

Kan man föda normalt igen efter ett kejsarsnitt?

Oftast går det bra att föda normalt nästa gång. Det beror på varför kejsarsnittet utfördes. Om det finns kvarstående hinder för en vaginal förlossning, som t.ex. för trångt bäcken så kommer kejsarsnitt vara lika aktuellt nästa gång. Det finns ingen gräns för hur många gånger man kan föda med kejsarsnitt men oftast gör man inte det mer än tre gånger.

Hälften av de som fött med kejsarsnitt kan dock föda normalt vid nästa graviditet.

Vanliga komplikationer och risker vid kejsarsnitt:

Kortsiktigt:

 • Infektion i livmodern eller infektionssåret
 • Urinvägsinfektion
 • Risken för stora blödningar och blodpropp ökar

 

Långsiktigt

 • Bukhinnan och olika organ kan växa samman
 • Framtida operationer i magen kan bli svårare
 • Tarmvred
 • Ökad risk för föreliggande moderkaka vid ny graviditet