Föräldragrupper – så fungerar det!

6730
Gravid

Ungefär kring vecka 30 är det vanligt att föräldrarna via MVC får möjlighet att delta i en föräldragrupp. Att delta i föräldragrupperna är helt frivilligt.

I gruppen finns flera andra blivande mammor som är ungefär lika långt gångna allihop och ofta bor i närheten av varandra. Även pappor får delta i gruppträffarna som anordnas ungefär 5-6 gånger.

Under träffarna kan olika samtalsämnen dyka upp, som t.ex. förlossningsrädsla, funderingar kring graviditeten, sex- och samlevnadsfrågor. Träffarna sker under MVC:s regi, där barnmorskor styr upp samtalen samtidigt som de är lyhörda inför de blivande föräldrarnas önskan om innehåll. Syftet med att erbjuda föräldragrupper är att delge blivande föräldrar all möjlig information och kunskap samtidigt som det är ett tillfälle att knyta nya relationer med andra i samma situation.