Om MVC

6011
Barnmorskan

Mödravårdscentralen, MVC erbjuder blivande föräldrar allt från vägledning till regelbundna kontroller av både det kommande barnets och mammans hälsa. Även partnern är naturligtvis välkommen till MVC för att få svar på frågor, lära sig mer om det som händer och följa graviditeten.

Barnmorskorna som arbetar på MVC är legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom reproduktiv och perinatal omvårdnad samt har de lång erfarenhet av tidigare arbete på t.ex. förlossningsavdelningar och BB.

Besöken på MVC är både gratis och frivilliga, men nästintill alla blivande föräldrar kontaktar en barnmorska i början av graviditeten. Regelbundna kontroller av t.ex. mammans blodtryck, socker i blodet, barnets hjärtljud med mera, är viktigt för att i god tid kunna behandla eventuella sjukdomar eller komplikationer.

För de blivande föräldrarna är det tryggt att barnmorskorna med erfarenhet och rätt kunskaper följer utvecklingen ända från det första inskrivningssamtalet till en tid efter förlossningen.

I kontakten med MVC erbjuds föräldrarna, utöver de kliniska kontrollerna även stöd, råd och vägledning. På en del mottagningar finns också föräldragrupper där man får chansen att möta andra blivande föräldrar och utbyta erfarenheter.