Kort om fosterdiagnostik

5805
ultraljud gravid

Nästan alla barn föds friska men ungefär 2% föds med någon form av avvikelse. Den allra vanligaste är Downs syndrom, en kromosomrubbning som leder till utvecklingsstörning.

Med hjälp av fosterdiagnostik är det numer möjligt att redan under fosterstadiet ta reda på sannolikheten för eventuella kromosomförändringar.

Att genomgå fosterdiagnostik av olika slag är helt frivilligt och det råder delade meningar om ämnet.

En del föräldrar vill i förväg veta om fostret riskerar att födas med vissa avvikelser eller sjukdomar. Andra menar på att man utsätter sig själv och fostret för onödiga risker.

De som väljer att göra fosterdiagnostik ser det positiva i att kunna förbereda sig mentalt och praktiskt för ett eventuellt sjukt barn. En del väljer även aktivt att avbryta graviditeten om fosterdiagnostiken visar på hög sannolikhet för t.ex. kromosomförändringar.

Diagnostiken kan dock aldrig garantera att barnet föds fullt frisk utan utesluter eller säkerställer ett visst antal sjukdomar eller handikapp. Det finns väldigt många genetiska sjukdomar och avvikelser som fosterdiagnostik ännu inte kan påvisa.

Vid fosterdiagnostik kan man även ta reda på barnets kön.

För att få göra en del undersökningar ska bekostade av landstinget ska man antingen vara 35 år fyllda eller uppnå vissa kriterier.  Reglerna skiljer sig mellan olika landsting, därför får man ta reda på vad som gäller just där man bor. En del privata kliniker erbjuder fosterdiagnostik till självkostnad för föräldrarna.

Läs mer: Ultraljud