Orolig för havandeskapsförgiftning

4041
Havandeskapsförgiftning

Jag har en fråga angående havandeskapsförgiftning. Det är så att jag är orolig på grund av att jag har en vän som förlorade sitt barn på grund av att hon fick havandeskapsförgiftning. Jag vill veta om man kan märka de själv eller om de måste visas genom prover hos barnmorskan? 

Både du och barnmorskan kan upptäcka ev. havandeskapsförgiftning, som enbart drabbar gravida. Barnmorskan genom mätning av blodtrycket, urinprov och information från dig som tyder på havandeskapsförgiftning. Många kvinnor med havandeskapsförgiftning mår alldeles utmärkt och vet inte om att de har sjukdomen förrän de får veta att blodtrycket ligger högt. Om man däremot drabbas av symptomen nedan blir situationen något mer allvarlig.

  • Kraftigt ödem (svullnad) på ben eller fötter, eller kraftig viktuppgång.
  • Envis huvudvärk.
  • Suddigt synfält, ljusfläckar framför ögonen.
  • Smärta i övre delen av buken alldeles under bröstkorgen, på höger sida.

Vid 8-10% av alla graviditeter uppstår havandeskapsförgiftning. Orsaken till havandeskapsförgiftning är inte känd och följaktligen finns ingen behandling ännu. Barnets födelse är enda botemedlet. Några tips: Gå på alla kontroller, så att eventuella problem kan upptäckas i tid. Försök att inte stressa upp dig, eftersom det höjer blodtrycket. Ät bra och nyttig mat: skär ned på salt och onyttigt fett, ät mer frukt, grönsaker och kalcium och drick lagom med vatten.
Barnmorskan Therese

Mer om: Havandeskapsförgiftning